שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • קריאת שמות ושינויים

חילול הקודש לדבר בעברית?

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ד סיון תשע"ד
שאלה
האם אין זה חילול הקודש לדבר בעברית, כשפת הקודש, בחיי היום יום?
תשובה
שלום וברכה, מעבר לתשובה שאפשר לתת - פוק חזי מאי עמא דבר - לך תראה כיצד נוהגים כלל ישראל מדברים עברית!!! יש מצווה וזכות גדולה לדבר בשפת הקודש. מצרף לך סיכום מאמר ארוך של ידידי הרב ארי שבט שליט"א א. לא רק שאין איסור לדבר ענייני חול בעברית אלא שיש בכך מצוה חשובה המזכה בעולם הבא, אריכות ימים בעולם הזה, וגאולה. ב. החשיבות לדבר עברית היא בעיקר משום הטעמים הבאים: 1. המצוה שבכל מלה ומלה. 2. קידוש כל דיבורנו, אפילו בענייני חול כחלק מתורת ... ישראל המרחיבה את הקדושה לגלות אותה בכל תחומי החיים. 3. לאומיות, "ורוממתנו מכל הלשונות", קל וחומר מאומות העולם הגאים אפילו בלשונם האנושית. 4. רזי השפה ואלוקיותה, שהעולם כולו נברא על פיו בעשרה מאמרות, כך גם התורה והנבואה, הגילויים האלוקיים הם בעברית. ג. מהסיבות הללו עולה שבנוסף לקשיים טכניים לדבר עברית בגולה, מצות העברית קשורה במהותה לארץ ישראל, מקום הקדושה, הנבואה, השכינה והבית הלאומי. ד. כך הצענו להסביר הפער הגדול בין המקורות הארצי-ישראליים (ספרי, תוספתא, ירושלמי) המפליגות בחשיבותה של מצוות הדיבור בעברית, והאיסור לדבר בלע"ז, לעומת תלמוד הבבלי וחלק מהפוסקים המביאים רק את ההלכות הנהוגות בגולה, שמיעטו לדבר בנושא. לפי זה, עם חזרתנו לארץ ישראל, לכולי עלמא, עלינו להחזיר עטרה ליושנה ולקיים את מה שמקובל בידינו שעתידים כל באי עולם, וכל שכן אנו בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, לשוב ולדבר רק בלשון הקודש. ו. נראה שהרמב"ם, ויתכן גם אחרים, סוברים שכלולה מצות דיבור העברית ("לדבר בם") במצות תלמוד תורה. ז. למרות ההשמטה בבבלי, פוסקים רבים בין הגאונים, הראשונים והאחרונים עד דורנו הקפידו להזכיר במפורש את מה שהושמט, וסוברים שמצוה לדבר בעברית אפילו בגולה, וכל שכן בארץ ישראל. אסיים בדברי ה"ר ברוך הלוי עפשטיין, בעל תורה תמימה, בקונטרסו: וזאת תורת העולה מדברנו: מי האיש אשר ידיו ולבו אמונה, ורוחו ונפשו נתונים אמונים לעמו, לדתו ולשפתו ורוצה לבנות בית נאמן בישראל – ישתדל להרגיל את בניו ואת בנותיו עודם על שדי אמם להגות ולבטא עברית… כפי שהורונו חז"ל בעלי הנסיון, כאשר הראנו לדעת למעלה, וכל רוחם והגיונם, שעשועם ומשחקם בשכבם ובקומם בינם לבין הוריהם ובינם לבין עצמם, הן בקודש בן בחול – יביעו עברית… והיתה ביתו לברכה לחן ולכבוד ולצפירת תפארה. וקנאת האמת הטהו רה תרבה בתים כאלה בישראל והיו לברכה בקרב הארץ ... ה' יצליח דרכך
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il