שאל את הרב

  • הלכה
  • מגע ותערובת בין בשרי לחלבי

המשך השאלה לגבי אבקת מרק

undefined

הרבנות הראשית לישראל

כ"ה סיון תשע"ד
שאלה
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה המהירה. הבנתי מהרב שהסיבה להתיר היא לא מצד החילוק בין טעם האבקה לטעם הבשר (שהוא חלק מן האבקה) אלא אף אם נאמר שטעם הבשר יורגש בכל אופן זה כבר יצא מגדר תערובת משום שהוא פחות משישים. אינני מצליח להבין את דברי הט״ז, שהרי לכאורה גדר התערובת אינו תלוי כלל בשישים אלא בנתינת טעם (ויש לכך כמובן הוכחות רבות, לדוגמא בסימן צח בסוגיית קפילא). האם אכן נתיר גם במקרה בו בשר בעצמו נפל ליותר מפי שישים חלב וטעמו של הבשר בכל זאת מורגש? האם סומכים על דברי הט״ז הנ״ל להלכה?
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה ההגדרה שטעם באלף לא בטל זה רק כאשר הטעם אסור מחמת עצמו ולא נאסר רק בגלל התערובת. אולם הט"ז מבין שטעם של שומן הוא לא חזק ולכן לא אמורים להרגיש אותו ביותר מ60 ולכן סובר שגם אם היה של איסור היה בטל. ועיין בחדושי הגרשוני שתמה על זה. אולם נראה בפשטות שכוונתו שדווקא תבלין שמהותו לטעם גזרו בו שגם באלף לא בטל ולא צריך לבדוק אם יש עדיין טעם. לעומתו שומן שאין מהותו לטעם לכן בטל ובדרך כלל ב60 לא מורגש טעמו אבל אם גוי יאמר שעדיין מורגש הטעם ברור שלא בטל. בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il