שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

הריסת מסך בשוגג

undefined

הרב יהודה אודסר

ג אב תשע"ד
שאלה
שלום השכן שלי הניח באמצע החניה בלילה מסך נגלל ( לצורך הקרנות). הוא עמד באמצע החניה, פרק את המסך במקום די מרכזי בחניה והחנה את רכבו לאחור. אני הגעתי עם הרכב שלי וראיתי אותו מחנה ברוורס ולא ראיתי המסך שהניח בחניה. המסך שחור ונמוך וזה היה בשעה 22:00 בלילה. הוא זיהה שאני עומד לעלות עליו והתריע בי אך ברגע שהבנתי אותו זה היה כבר מאוחר ומעכתי את המסך. המסך נפגם - אני מניח שאפשר עדיין להשתמש בו אך מנגנון הקיפול נפגע. מי אשם? והאם אני צריך לפצות אותו? שכן הוא הניח באופן חסר אחריות את המסך בחניה. תודה
תשובה
המשנה במסכת בבא קמא תחילת פרק המניח (כז.) אומרת: "המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה - פטור. לכאורה דברי המשנה ממש מדברים ישירות על מקרה שאלתך. החניה - לפי הבנתי, היא מקום השייך לרבים והשכן הניח את המסך בחניה ממקום אשר רגילים בני הרחוב להחנות את רכבם. ממילא אין ההולך או הנוהג במקום ששיך לרבים צריך לחשוש לדברים המונחים על גבי מקום החניה, ואין הוא מתחייב בתשלום הנזק של החפץ שהניח שם השכן. (כן נפסק בשולחן ערוך חושן המשפט סימן תי"ב סעיף א ). שמא ישאל השואל והרי לפעמים מצוי הדבר שאדם פורק את תכולת רכבו מסחורה או מוצרי הקניות הביתיות ליד רכבו בחניה ולאחר מכן מכניסם לביתו והרי זה בגדר מקום שבו יש רשות ורגילות להניח שם דברים? נאמר, שאם אכן יש רגילות ומקובל שאנשים מניחים במקום חנית הרכבים חפצים שהורדו מרכבם הרי מקום זה יוגדר " מקום שיש לו רשות להניחו" שאז מוטל על ההולך/ הנוסע לשים לב אם אין מונחים בדרכו חפצים, ואם הזיקם - חייב. אמנם, גם אם יוגדר מקום החניה בהגדרה זו מכיוון שהמקרה היה בשעת חשיכה אזי גם במקרה הזה דינו יהיה פטור כפי דברי הגמרא "אפילה שאני" שפטרה אדם מהיזק בהליכתו מכיון שמציאות החשיכה גורמת לכך שאי אפשר לשים לב לכך. (שם. סעיף ב' ) מסקנה - לפי פרטי שאלתך נראה שהינך פטור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il