שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

מרזב של השכן שמטפטף

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ד אלול תשע"ד
שאלה
השכן שלנו בנה תוספת לבית (מחסן). חלק מהגג של המחסן עובר מעל המדרגות שלנו כך שבימי הקיץ כשיש טל המים מטפטפים על המדרגות. וכן בימי החורף כשיש גשם המים מתנקזים למדרגות . שאלתי היא האם אפשר לחייב את השכן לעשות מרזב?
תשובה
המובן מן השאלה הוא שנוטפים מי גשמים ומי טל מן הגג של חברך לתוך חצרך(המדרגות). אם כן הדין הוא כמו שככתב מרן בחו"מ סי' קנג ט - שהדבר תלוי במחאה בשעה שהדבר התחיל להפריע לך (ע' נתיבות קנג סק"ב וקצות החושן סק"א), שאם לא מחית אזי לפי דעת הרמב"ם והשו"ע יש לחברך חזקה לאלתר על כך כי מחלת אבל אם מחית בו הוא צריך לסלק את מים הנוטפים. ולדעת הרמ"א העניין שנוי במחלוקת כיצד פסק, שהרי בסי' קנג,-ו,טז, משמע שפסק שצריך בזה ג' שנים של חזקה היינו שתהא הסכמה קניינית לגבי הרחקת נזיקין (סי' קנה,לה) נראה שפסק כרמב"ם ושו"ע שלאתר הוי חזקה. ובסי' קנד,ז כ' שזו מחלוקת ושלח לעיין בסי' קנה הנ"ל. וע"כ נחלצו האחרונים לבארו: לדעת הט"ז באמת פסק הרמ"א כרמב"ם ושו"ע שללאתר הוי חזקה ורק הביא עוד דעות שחולקות. ולדעת הסמ"ע (קנה סקל"ב) הרמ"א נשאר בספק ולא הכריע, וע"כ במקום שעושה בתוך שלו ומזיק פסק שלאלתר הוי חזקה ובמקום שמזיק בתוך של חברו צריך קנין. הנתיבות סבר שכך סבר הרמ"א ולא מספיק שהרחקת נזיקין שעושה בתוך ולא מחה פסק שהיא מחילה לאלתר אבל אם מזיק בתוך של חברו צריך קנין על כך. נמצא א"כ שכאן הוא עושה נזק בתוך שלך שנוטפים מים בתוך חצרך וא"כ רוב האחרונים להרמ"א עליו להביא ראיה שקנה ממך היזק זה ולדעת השו"ע רק אם מחית בו צריך הוא לסלק את הזקו. (כל זה הוא בגדר חוות דעת משפטית בלבד) הרב אבישי חבר טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il