שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הציונות הדתית

היהדות - ציונית או חרדית?

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ט"ז תמוז תשע"ד
שאלה
השואל שאל מדוע הציבור הדתי לאומי לא יטמע בציבור החרדי, כיוון שלדבריו: "יש להם מסורת שלא השתנתה מדורי דורות, לעומת דבר חדש לכאורה" לגופה של טענה: 1) האידיאולוגיה החרדית כיום, כתפיסה מחשבתית ותרבות - היא אכן המשך טבעי של צורת החיים היהודית מדורי דורות (בארצות הגלות) בלי שינויים? או שמא גם היא חדשה וקמה כתגובת נגד להשכלה, או לתנועה הציונית? 2) הציונות הדתית, היונקת מבית מדרשו של הרב קוק זצ"ל - היא המצאה חדשה, או צורת חיים טבעית ומתבקשת של היהדות, כשהיא בא"י? זו שאלה עקרונית. תודה!
תשובה
שלום רב: ודאי שיש להמשיך את מסורות תורה שבעל פה שניתנו מסיני. אולם חלק מן מסורות תורה שבעל היא היכולת למצוא את הוראה העולה מתוך התורה למציאויות המשתנות. אליבא דכו"ע יש שינוי במציאות שאנו רואים מול ענינו. לא היו רגילים למציאות של כפירה ביסודות האמונה שמצויה בעם ישראל. בדורות עברו יהודי שהיה כופר באחד מי"ג העיקרים היה מוגדר כיהודי מומר. לדעתי גם בציבור החרדי לרוב הדעות אין להתייחס ליהודי חילוני כיהודי ממור לכל דיניו ואין ח"ו מחשבה שיאמר עליו שאין מצילים אותו בשבת. כך גם בנוגע ללמוד תורה על ידי נשים לא היה מקובל בדורות הקודמים ללמד תורה את הנשים. ועתה אנו רואים שהלכה זו השתנתה. הדברים גם נוגעים ליחס לארץ ישראל. האם התחדשה מצוות ישוב הארץ או שלא התחדשה. לפי כולם יש מציאות חדשה שצריך להורות לה הוראה של תורה. מהי ההוראה על כך יש מחלוקות רבות. כפי שאמרתה המחלוקות אינם נוגעות רק לפרטי הלכות אלא נוגעות להעמדת תורה בדור שתנועת ההשכלה חדרה לאומה והיא הפילה חללים רבים. ההתמודדות מול ההשכלה יצרה תנועות שונות בתוך האומה. כל תנועה מגבה את עמדתה בהוראות של תורה. גם המפגש עם חיי האומה כאומה בארץ משלה העלתה שאלת חדשות עקרוניות שדורשות מענה. ניתן באופן כללי לומר שצורת התגובה החרדית היא שמה דגש על שמירה ועל היסוד שחדש אסור מהתורה כל עוד שאין ברירה והחדש השתלט על חיינו והוא יכול להתאים להוראה של תורה. לעומת זאת הרב קוק רואה בדור דור שהחיים בו נועדו להתחדש ולהשתנות. הגאולה באה להופיע את ישראל עם לב חדש עם כוחות אחרים. מתוך כך השינוייים לא תמיד מופיעים בדרך של ההכרח לא יגונה אלא בדרך של שמחה על החידוש וקידוש החול. מפורסם פתגמו של הרב "הישן יתחדש והחדש יתקדש". כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il