שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

המשך הכסף במעלית

undefined

הרב מרדכי גרוס

ה תמוז תשע"ד
שאלה
אחרי המחילה, אמרו לי שכיום המנהג זה לא להחזיר כסף, כי זה כמו למצוא אבידה במקום שאנשים לא מחזירים אבידות [במקום של גויים]. האם זה נכון?
תשובה
שלום, גם כיום מקיימים ההלכה להשיב אבדת כסף, אם היא בעניין שאפשר לתת בה סימנים. הדבר נכון אף במקום שדרים רבים שאינם שומרי תורה ומצוות. אין הבדל בדין אבדה מצד שני הנקודות הבאות: א) לגבי בעל האבידה, אין לחלק בין יהודי שומר תורה ומצוות לאינו שומר תורה ומצוות. ב) בבחינת מקום האבידה, מקום שרובו אינם שומרי תורה ומצוות אינו נידון כמקום שרובו עכו"ם. א) לגבי אבידת יהודי שאינו תורה ומצוות. כתב השו"ע בסי' רסו: "אבידת עכו"ם מותרת". עוד כתב שם: "אוכל נבילה להכעיס הרי הוא אפיקורוס מישראל... וישראל מחללי שבת בפהרסיא אסור להחזיר להם אבידה כעכו"ם". וכבר כתבו הפוסקים שאין דין יהודי שאינו שומר תורה ומצוות בזמן הזה כאפיקורסים. כך בשו"ת בנין ציון החדשות (סי' כג) והחזיק אחריו ה'אחיעזר' (ח"ג סי' כה ד"ה 'באמת צ"ע'), שאין היום גדר אפיקורוס. כ"כ יעויין בדברי החזו"א (יורה דעה א, ו. וכן בסי' ב, כח), שהביא מהראשונים, שבזמן הזה מצווים להחיותו וכל שכן להשיב לו אבידתו. ב) לגבי הגדרת המקום. בשו"ע (רנט, ג) כתב שהמוצא במקום שרוב העוברים עכו"ם, אע"פ שיודע שנפל מישראל, אין צריך להחזיר אפילו אם יש סימן. כל זאת בחפץ שיש לתלות שהמאבד, ידע מיד על נפילתו. אך יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות, גם משיבים אבדות, ולכן אין לדון מקום זה כמקום של נכרים. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il