שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

ביטול הזמנה מבעל מקצוע

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ט תמוז תשע"ד
שאלה
הזמנתי שולחן אצל נגר, הנגר אכן קנה את החומר והכין את המוצר המבוקש אך אני מתחרט כרגע על ההזמנה. האם אני חייב לקנות את השולחן מהנגר?
תשובה
ראשית חשוב לציין שגם אם מדובר באופן שאי אפשר לחייב את המזמין לקנות את החפץ, לא ראוי כלל לחזור מהעיסקא וביחס לדברים מעין אלה כתוב בשו"ע (סימן רד סעיף ז) "הנושא ונותן בדברים בלבד ה"ז ראוי לו לעמוד בדיבורו... וכל החוזר בו... הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו" כלומר אדם צריך לעמוד בדיבורו גם אם מבחינה משפטית אי אפשר לחייבו לקיים מה שהתחייב. לאחר הקדמה זו אפשר לגשת לגופם של דברים, כתוב בשו"ע (חו"מ שלג סעיף ח): "אמר לאומן עשה לי דבר פלוני ואקחנו ממך, ועשאו האומן ואח"כ אינו רוצה לקחתו, והוא דבר שאם לא יקחנו מיד יפסיד, חייב" כלומר אם מדובר בדבר שההמתנה לא מזיקה למחירו, המזמין את החפץ לא חייב לקחתו ופטור לשלם עבורו. אך אם מדובר בדבר שאם לא ימכר מיד יוזל מחירו, חייב המזמין את החפץ לשלם עבורו לאומן שהרי אם לא ישלם יגרום לו נזק. לפי המקובל היום אומן שלא ימכור חפץ לאדם שהזמין אותו יאלץ למכור אותו במחיר זול יותר לאדם שלא הזמינו, לכן מחובתו של המזמין שלא עמד בדיבורו לשלם את הנזק. הש"ך (ס"ק מב) מעיר שהטורח במכירת החפץ מוטל על האומן והמזמין צריך רק לשלם את ההפסד. בספר נתיבות המשפט כתב (משפט האורים ס"ק טו) שאם שכר את האומן כפועל, (כגון שחומר הגלם שייך למזמין ושכר את האומן רק לבצע עבורו את העבודה) גם אם לא מדובר בדבר האבד ולא נגרם לאומן הפסד כשהמזמין חוזר בו בכל אופן הוא חייב לשלם לו עבור פעולתו כדין אדם ששכר פועל והתחייב לשלם שכרו. לסיכום: המזמין חפץ מבעל מלאכה צריך לקחתו ממנו ואין זה ראוי לחזור מהעיסקה. במצבים הבאים אפשר להכריח את המזמין לשלם עבור החפץ: 1: אם שכר את בעל המלאכה כפועל חייב לשלם שכרו בכל אופן. 2: אם ההמנעות מרכישת החפץ תגרום נזק למחירו, על המזמין לשאת בהפסד, האומן ימכור את החפץ והמזמין ישלם את ההפרש אם יהיה כזה. הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il