שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

תפיסת עכבר בשבת

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ט תמוז תשע"ד
שאלה
בליל שבת גילינו שיש בביתנו עכבר. הדבר גרם לצער גדול מאד והפר מאד את שלוות השבת. האם היה מותר לנו להניח מלכודת לתפוס את העכבר? במידה ולא, האם היינו יכולים לומר לגוי להניח מלכודת עבורנו?
תשובה
פוסקים רבים כתבו לאסור הנחת מלכודת בשבת והתירו להניחה דוקא מערב שבת. האוסרים הם: משנה ברורה סימן שטז ס"ק יח. בא"ח ש"ש פרשת וארא סעיף ז. ילקו"י על הלכות שבת כרך ב עמ' תקמח. שש"כ פרק כה סעיף ז. לעומתם בחזו"ע שבת כרך ה עמ' קיח התיר הרב עובדיה זצ"ל הנחת המלכודת גם בשבת עצמה, אפשר לעיין שם בנימוקים להלכה. למעשה נראה לענ"ד שלכתחילה ראוי להחמיר כרוב הפוסקים אך כמובן בשעת צורך אפשר להקל כדעתו של הגר"ע יוסף זצ"ל. כמובן אמירה לגוי במקרה זה עדיפה ואפשר להקל בה גם לכתחילה. הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il