שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

שמשיית גינה בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א תמוז תשע"ד
שאלה
האם מותר להזיז בשבת שמשיה לגינה שעומדת על גבי גלגלים?
תשובה
לשואל, שלום! הדבר מותר. אין בכך איסור פריסת אהל, מאחר שהוא כבר פרוס. יש מתירים גם לפתוח אותה בשבת (שמירת שבת כהלכתה פרק כד סעיף טו; וגם מה שפקפק בהיתר זה, עיין שם בהערה נה, נוגע לפתיחת אהל הקבוע בקרקע, ולא לאהל נייד, עיין שם). ויש אוסרים (כך יוצא משו"ת יחווה דעת ח"ב סי' מג, ועיין במנוחת אהבה ח"ג פכ"ג הערה 32, שהסכים לדעת השמירת שבת כהלכתה), וגם לדעה זו יש להתיר אם השמשיה פתוחה כבר מערב שבת ברוחב טפח (כ- 10 ס"מ), עיין בשו"ע סי' שטו ס"ב. אמנם נהגו לאסור טלטול מטריה או שמשיה ידנית למרות שהיא פתוחה מלפני שבת, אבל קיימים כמה הבדלים בין המקרים, וביניהם: א. מקובל לפתוח ולסגור את המטריה בו ביום ולא מחזיקים אותה פתוחה סתם כך, והפתיחה שלה אסורה משום שכאשר היא סגורה היא לא מצלה כלל, ולכן יש בעיה של מראית עין בהחזקת המטריה אפילו אם נפתחה מערב שבת, כי הדבר נראה כאילו פתחו אותה כעת באיסור. אולם שמשיה לגינה, שמקובל להשאיר אותה פתוחה גם כשנכנסים הביתה ולא משתמשים בה, אין בה חשש מראית עין. עיין גם חזון איש, מועד, סי' נב סק"ו. ב. יש אומרים שגם כאשר המטריה פתוחה מערב שבת היא אינה "אהל" כשאין דבר המחזיק אותה, כי היא נוטה על צידה, ולכן הרמתה היא יצירת "אהל" כעת (מנוחת אהבה ח"ג פכ"ג סי"ד והערה 30). שיקול זה לא קיים במקרה שלנו, שהאהל עומד בפני עצמו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il