שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

ספר שהופקר

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ד אלול תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב, מוסדות ששייכים לחסידות מסויימת הודיעו שכל הספרים שיימצאו מפוזרים ברחבי המוסדות יונחו למשך שבוע וחצי במקום מסויים שייחדו לכך ולא ילקחו ע"י בעליהם יהיו הפקר. הייתה שם גמרא שעבר אותו שבוע וחצי ולא נלקחה ע"י הבעלים, בתוכה כתוב שם באנגלית וטלפון של הבעלים. התקשרתי לבעלים והטלפון כבוי, סביר להניח שאותם בעלים הם אמריקאים שאולי חזרו לארה"ב. עד מתי עליי להמשיך ולהתקשר לבעלים, או שאין עליי בכלל חובה זו מאחר שהספרים כבר נחשבים הפקר כיוון שהבעלים לא לקח אותם באותו פרק זמן שמוסדות החסידות הקצו לכך? תודה!
תשובה
במקום זה כנראה נהגו כדעת הרב באגרות משה (חו"מ ח"ב סי' מה,ב) שכ' שאפשר לפרסם שאם לא מגיע עד מועד מסוים אז האבידה תהיה לישיבה ולמוצאה וצריך שיהיה מפורסם לכל בני הישיבה. ואם ידוע בודאי או רק בספק שאדם זה לא ידע מן התקנה אזי לא חלה לגביו תקנה זו אך כותב שאין להסתפק שהולכים אחרי הרוב שידעו מכך, לכן יש להתנהג עפ"י מנהג המקום הזה אא"כ ידוע שאדם זה לא ידע מן התקנה. וכך הוא המנהג בהרבה מקומות שהרי שמירת הספרים דורשת מקום וטורח גדול ובזה לא חייבו חכמים בהשבת אבידה. אומנם דעת הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג היא שאין מודעה זו מועילה ויש לשום כל ספר ולקחתו ובאם יבואו הבעלים יש ליתן לו את השווי. הרב אבישי חבר טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il