שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הגומל ושעשה לי נס

המשך סכנה שבצלילה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב תמוז תשע"ד
שאלה
האם הרב סובר שאחוז כזה שהרב כתב אחד ל-6000, זה נחשב חשש סכנה בכל תחומי התורה? כי יש תשובה של הרב הרצוג שאחד ל-1000, לא מקרי סכנה
תשובה
לשואל, שלום! אכן, הרב הרצוג (שו"ת היכל יצחק, או"ח סי' לב) דייק מתשובת רבי עקיבא איגר (סי' ס) שאחד מאלף אינו בגדר "סכנה" (ראה שם התלבטותו בעניין זה). בדברי המגן אברהם יש בזה סתירה לכאורה: לגבי הריגת שממית כתב שאין להורגה, כי רק אחד מאלף מסוכנת (סי' שטז ס"ק כג, אם כי מצטרף שם ספק נוסף, עי"ש), ומאידך לגבי יולדת כתב שמכיוון שאפילו אחת מאלף אינה מתה בלידה לכן לכתחילה יש לחלל שבת בשינוי (סי' של סק"ג), אך כשאי אפשר בשינוי הרי נוהגים בזה כפיקוח נפש גמור. כללית קשה לכמת את הסכנה בהגדרה סטטיסטית, ובשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' לז) כתב שמסתבר שהדבר תלוי בשאלה האם אנשים מתייחסים אל הדבר כמסוכן. מכל מקום, הסטטיסטיקה נותנת אינדיקציה מסוימת גם ליחס האנושי, ובמובן זה ברור לי שאחד מאלף הוא בגדר סכנה גדולה. הגע בנפשך שבכל יום "רק" אלפית מהנוסעים בכבישים לא יחזרו הביתה, רחמנא ליצלן, האם לא היו מתייחסים לנסיעה בכביש כאל סכנה גדולה ועצומה? מסתבר גם לחלק בין מצב נורמלי, אלא שיש חשש של אחד לאלף שמא תתפתח סכנה, לבין מצב שבהגדרתו הוא מסוכן ולא נורמלי, אלא שיש אמצעי בטיחות שבדרך כלל מועילים ורק אחד לאלף אינם מועילים. הצלילה בהגדרתה היא כניסה למקום שאינו מתאים לחיים ארוכים, אלא שיש בידי הצולל אמצעים יעילים לשרוד. אילו האמצעים הללו היו בטוחים במאה אחוז - לא היינו מחשיבים זאת כסכנה, אבל מאחר שהם בטוחים רק ב- 99.98% - זוהי סכנה. כיוצא בזה הסביר באגרות משה (או"ח ח"ב סי' נט) את הצורך לברך "הגומל" על טיסה או הפלגה, כי ההימצאות באויר או בים זקוקה לאמצעים מיוחדים כדי לשרוד, ואמצעים אלו בטוחים מאוד בימינו ב"ה אבל אינם ממש 100%.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il