שאל את הרב

  • הלכה
  • עבודה זרה, פסלים ותמונות

סימון צלב במפת כבישים

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ב תמוז תשע"ד
שאלה
שלום, ישנו ספר של מפות כבישים - נפוץ מאוד - ששם מסמנים כנסיה או מנזר בסמל של צלב (מדובר בצלב גמור, לא סימטרי), וכן בית קברות נוצרי מסומן בהמון צלבים על פני כל השטח שלו. האם מותר להחזיק ספר זה בבית? אשמח לדעת את המקורות שעליהם נשענת התשובה. תודה רבה!
תשובה
שלום מותר להחזיק ספר זה בבית ולהשתמש בו. מקורות: בשו"ת תרומת הדשן (סימן קצ"ז) הביא מה שכתב המרדכי (פרק ג' דעבודה זרה) בשם ראבי"ה, שהצלב שתולים הכמרים על בגדיהם אינו אלא לזכרון, ולכן אין לדון אותו כעבודה זרה לאוסרו בהנאה. וכן פסק הרמ"א (יורה דעה סימן קמ"א סעיף א') בזו הלשון: צורה שמשתחוים לה דינה כדין צלם של עבודה זרה ואסורה בהנאה בלי ביטול, אבל צורת שתי וערב שתולין בצואר לזכרון אינה נקראת צלם ומותרת ע"כ. וכך כתב הריטב"א בחידושיו לעבודה זרה על המשנה (מ"ב ע"ב): ומעתה צורות שתי וערב שרגילים הגוים לצייר בכלי כסף מותרים, אף על פי שצורת שתי וערב נעבדת להם, מכל מקום הרי אנו יודעים בודאי שאין הגוים עובדים אותה בכלים, ולא עוד אלא שאין הם עובדים אלא לצורת שתי וערב שטימא אותה הגלח שלהם(=הכומר שלהם) . וזהו טעם ההיתר שאנו משתמשים במטבעות שיש עליהם שתי וערב, לפי שהדבר ברור שאינם נעבדים, ואף על פי שהם כלים מכובדים מותר ע"כ. לפי זה פסק הרב עובדיה (שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן סה) שאדם נכבד שקיבל מהמלכות מדליית זהב בצורת צלב, לאות כבוד, מותר לו לענוד אותה, ולהשהותה בביתו וליהנות ממנה. וסיים בסיפור "וידוע ומפורסם מעשה רב בזה, שהגאון הראשון לציון רבי יעקב מאיר זצ"ל, קיבל מדליית זהב בצורת צלב, והיה עונדה על חזהו לכבוד ולתפארת בעת שהיה מבקר אצל הנציב העליון ואף הצטלם עם המדלייה הזאת. ואין ספק שהסתמך על דברי הפוסקים הנ"ל. וכן עיקר להלכה ולמעשה". יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il