שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

העץ של השכן מפריע לי

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ט תמוז תשע"ד
שאלה
בס"ד לכבוד הרב שלום וברכה! יש לי שאלה הלכתית שאשמח לקבל תשובה בכתב עליה בהקדם האפשרי. אני גרה בבניין משותף קומה 3 מתוך 4 . השכן בקומת ק. עם החצר שמתחתי נטע עצי פיקוס בחצרו לפני מס׳ שנים ואחד העצים מגיע כיום לתוך חלונות ביתי. דבר הגורם לי מטרד קבוע - מכיוון שהעץ הזה מביא לי הביתה יתושים חרגולים לטאות ועוד חרקים ומעופפים למיניהם... בכל פעם שביקשתי ממנו לגזום את הענפים אכן הוא גזם. לתדהמתי הרבה הפעם פניתי לאותו דייר (בעל החצר) ובעל העץ בטענה שהענפים של העץ שוב נכנסים לי ושוב גורמים לי סבל רב בבית בתקופה האחרונה וביקשתי שידאג לגיזום העץ, אך לטענתו הפעם: עץ זה שלו ונעים לו איתו בחצרו, ומצל לו באחד החדרים ואין לו בעיה שישאר כך, אך מהוא וכן לתת לי רשות שאגזום את העץ על חשבוני. שאלתי היא מבחינה הלכתית: מי אמור לממן הוצאה זו? מיותר לציין שאפילו הצעתי לו להשתתף חצי חצי בסכום אף הוא עדיין מסרב. לתשובתך אודה.
תשובה
שלום וברכה, בדיני ממונות, אי אפשר לפסוק ללא לשמוע את שני הצדדים, לכן כדי לקבל פסק ביחס לנדון הספציפי שלכם עליכם לגשת יחד לבית דין או לרב שישמע את הפרטים משני הצדדים. באופן כללי: אפשר לחייב בעל עץ לקצוץ ענפים כאשר העץ הנוטה לחצר חברו או מזיק חלונו של חברו באופן משמעותי, זאת בתנאי שבעל החלון או החצר הניזוק לא שתק למשך זמן כשהעץ הזיק לו. אך הקציצה, והעלות שלה מוטלות על הניזוק. אמנם יש בדין מקרים יוצאי דופן, ולכן כדאי לכם לגשת יחד לרב\בית דין. הרחבת הנושא: שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף כז, שיש יכולת לקצוץ ענפי אילן שנוטה לחצר חברו, במקרה שיש לחצר שאליו נוטה האילן פגיעה כתוצאה מהענפים. וכן נפסק בשו"ע חו"מ, סימן קנה סעיף כו. מלשון הרמב"ם, טור (סעיף מא בשם גאון) ושולחן ערוך נראה שהניזק אינו יכול לחייב את המזיק לקצוץ הענפים, אלא שלניזק זכות לקצוץ בעצמו את הענפים שנוטים לתוך רשותו. כך משמע גם בלשון המאירי שכתב "המשנה השלש עשרה והכונה לבאר בה ענין החלק הרביעי בקצת נזקים הבאים מאליהם על אי זה צד הניזוקים יכולים לסלקו" וכן נקט בשו"ת חלקת יעקב חו"מ סימן י. (אמנם בב"ח סימן רטז ס"ק ח ד"ה ובג' משמע שהחובה על בעל העץ) הסיבה לכך שהגיזום של העץ מוטל על הניזק, כיון שבעל העץ לא פעל את הנזק באופן ישיר, אלא נטע העץ כשהיה קטן והוא מעצמו הלך וגדל. .אך אם בעל העץ מזיק באופן ישיר כגון שהביא עץ גדול שמיד מזיק לבעל החלון או שהוא מנענע העץ כדי להוריד ממנו את בעלי החיים שעליו, וזה גורם להם להכנס לחלון, עלות הטיפול מוטלת עליו. אמנם אם ענפי העץ נטו לתוך רשות השכן למשך זמן בו ברור שהשכן נתן דעתו לכך שהענפים מזיקים אותו, ולמרות זאת הוא לא מחה בבעל העץ, ולא דרש ממנו לסלק הענפים, יש לענפי העץ חזקה, ושוב אינו יכול השכן לעכב על כניסת הענפים לרשותו מחמת נפילת העלים. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il