שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

ברכת היין בחתונה

undefined

הרב רואי מרגלית

י מרחשון תשס"ה
שאלה
האם כאשר רב מחתן בני זוג והוא מברך על היין אין הוא חייב גם כן לשתות מכוס הקידוש? האם החתן לא מחויב בעצמו לברך על יין?
תשובה
כתב הרמ"א באה"ע בשם הראשונים שהחתן לא יברך, וכמה טעמים נאמרו לכך: שלא ייראה כיוהרא מצד החתן, כדי שלא לבייש את מי שאינו יודע, וכן מתוך שהחתן טרוד לא יכוון לבו לברכות, ואולי גם יתבלבל מהתרגשות ומאימת הקהל הנאספים. לגבי שתיית הרב מכוס היין המנהגים חלוקים: השדי חמד, ערוך השולחן, שו"ת מהרש"ם, תשובות גאונים בשם רב כהן צדק גאון ורי"ץ גיאות פסקו שאין המברך שותה מן היין, וכן מנהג האשכנזים. ומנהג הספרדים מוזכר ג"כ בשדי חמד, שהמברך טועם מן היין, וכן היה מנהג הספרדים בירושלים, וכך כתב בנתיבי עם. (הנישואין כהלכתם). הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il