שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

כביסה בתשעת הימים

undefined

הרב חיים שריבר

ג אב תשע"ד
שאלה
ב"ה שלום, ביתי יוצאת בז’ באב למסע לפולין שיימשך עד ט"ו באב. האם מותר לכבס לה בגדים בתשעת הימים על מנת שתוכל ללובשם אחרי ט’ באב? אין לה אפשרות לכבס שם, ואין לה מספיק בגדים לתקופה של מר"ח אב ועד החזרה לארץ (כשבועיים) ללא כביסה. בתודה ובברכה,
תשובה
שלום אין לכבס בגדים במקרה זה לצורך לבישה לאחר תשעת הימים. עצות ופתרונות (להקל על הבעיה שנוצרה) א. לכבס ע"י גוי. ב. לקנות בחו"ל במשך השהות שם מספר פרטי לבוש פשוטים וזולים להמשך שהיה נוחה. מקורות והרחבה: בשולחן ערוך (הלכות תשעה באב סימן תקנא סע' ג') כתב: "שבוע שחל בו תשעה באב...אסורים...לכבס, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו לאחר ט' באב, ואפילו אין לו אלא חלוק אחד, אסור". והוסיף עליו הרמ"א: "ואנו נוהגין להחמיר בכל זה מתחלת ר"ח עד אחר התענית, אם לא לצורך מצוה...". ועל כן נראה שאין מקום להתיר כביסה במקרה המדובר. המשנה ברורה (סימן תקנא ס"ק ל"ט) הביא את דברי הב"ח "הצריך לילך למרחקים בשבוע שחל בו ט' באב מותר ליתן לכובסת עכו"ם לכבס בגדי פשתן לכמה שבתות שצריך על הדרך". ובשער הציון (ס"ק מא) הוסיף "ועל ידי ישראל כשאי אפשר על ידי נכרי והוא צורך גדול, הב"ח מתיר, אבל המגן אברהם ואליה רבה אוסרים, וכן הוא בראב"ן [חיי אדם] מכיון שנטיית רוב האחרונים (מג"א, א"ר, ראב"ן, חיי אדם (כלל קל"ג סע' י"ב), כף החיים (סי' תקנ"א ס"ק ע"ג) שלא לקבל את דברי הב"ח להתיר כיבוס במקרה זה על ידי ישראל, ניתן להתיר רק ע"י כובס גוי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il