שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב ועשירי באב

פעילות יצירה בתשעה באב אחר חצות

undefined

הרב חיים שרייבר

ב אב תשע"ד
שאלה
ב"ה לרב שלום לצורך פעילות מסויימת אשתי צריכה לתת לחברותיה מתנות לכבוד אירוע מסוים. חלק מהמתנות עבודת יד והיא רוצה להכינם מחומר שנקרא "פימו" מעין פלסטלינה שמתקשה כמו חימר... האם מותר לה להתעסק בהכנות של המתנות אחרי חצות בצום תשעה באב?
תשובה
שלום אף אחר חצות יום תשעה באב ראוי להימנע מעיסוק ביצירה ובמלאכה כגון זו. הרחבה ומקורות: אמרו חז"ל (תענית דף ל/ב) אמרו כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה ממנה סימן ברכה לעולם. והטעם, מפני שהוא מסיח את דעתו מהאבלות. כך כתב ערוך השולחן (יו"ד סי' שפ"ד סע' ט'): והדבר פשוט שאסור לו לאבל ללמוד בשארי חכמות, וכל שכן לקרוא בכתבי עתים או באיזה מחברת שהוא, שלא יסיח דעתו מאבלותו. וכל שכן אם יש לו עונג בקריאתם, דוודאי אסור. מהלכה זו למדו הפוסקים גם לגבי תשעה באב שאין לעשות פעולות הגורמת להסחת הדעת מן האבילות. לגבי תשעה באב - נהגו כל ישראל שלא לעשות מלאכה בתשעה באב עד חצות היום, המלאכות האסורות בתשעה באב הן מלאכות שיש שיהוי בעשייתן והן טורדות את המחשבה. (שו"ע תקנ"ד סע' כ"ב) הרמ"א כתב שלאחר חצות יש להקל אף במלאכה שיש עמה שיהוי, אולם בשער הציון (ס"ק נג) הביא מדרך החיים שלא יקבע אדם את עצמו למלאכה כזו שמסיחה דעתו מן האבלות. ועל כן גם אחר חצות נכון להימנע ממלאכה, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il