ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה צניעות בלבוש

לימוד עם בוקסר

825
שאלה
אם אני לוקח ספר- אני צריך להשים שמיכה או ללבוש מכנסיים? ומה הדין בפלג הגוף העליון? (אם אפשר מקורות), תודה
תשובה
שלום א. כתב הילקוט יוסף (קצוש"ע אורח חיים סימן עה - ולא יראה בך ערות דבר סע' א') אסור לקרוא קריאת שמע או להתפלל או לברך ברכה ולומר כל דבר שבקדושה, או ללמוד בדברי תורה, כשהוא ערום, כל שלבו רואה את הערוה, ולא די במה שמכסה את גופו...משום שנאמר ולא יראה בך ערות דבר. אולם כל זה באופן שהוא מוציא בשפתיו, אבל אם רק מהרהר בדברי תורה מותר. שדרשו חז"ל (שבת קנ א) ולא יראה בך ערות "דבר", לשון דיבור, דיבור אסור הרהור מותר. [ילקוט יוסף, מהדורת תשס"ד, ספר על הלכות פסד"ז, עמוד תרנא. שאר"י ח"ב עמוד ריג]. ב. לגבי הצורך לכסות את פלג הגוף העליון - אם היה לבוש במכנסים, אף על פי שממתניו ולמעלה הוא ערום, ולבו מגולה, מותר מן הדין לקרוא קריאת שמע ולברך, אבל אינו רשאי להתפלל, עד שיכסה כל גופו, מפני שצריך לעמור בתפלה מתוך אימה ויראה, כעומד לפני המלך. וכן אינו רשאי להניח תפילין כשלבו מגולה. ואף לענין קריאת שמע יש להחמיר לכתחלה שיהא לבו מכוסה. (שו"ע סי' ע"ד סע' ו', שו"ע סי' צ"א סע' א' ביאור הלכה ד" יצא, כף החיים ס"ק ג') ג. לגבי לימוד תורה לא נזכר בהלכה החובה לכסות את פלג הגוף העליון. אם ניתן כדאי להדר לכסות את פלג הגוף העליון גם בשעת לימוד תורה כמו שכתב בספר תוצאות חיים (לבעל הראשית חכמה, אות ל"ד) "יתנהג שיהיה לימודו באימה וביראה...לכן צריך שיהיה בתיקון מלבושיו כראוי" יום טוב
עוד בנושא צניעות בלבוש

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il