שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

לימוד תורה בערב תשעה באב

undefined

הרב עזריה אריאל

ז אב תשע"ד
שאלה
שלום הרב. האם מותר ללמוד תורה כרגיל בערב תשעה באב אחרי חצות? מה הדין אם אני אתבטל מלימוד לגמרי אם אני לא אלמד כרגיל, ומה אם אני פשוט אלמד קצת פחות טוב? תודה
תשובה
לשואל, שלום! מעיקר הדין מותר ללמוד תורה כרגיל בערב תשעה באב אחרי חצות היום. הרמ"א (סי' תקנג ס"ב) כתב שנוהגים להמנע מכך, אך זאת משום שיש ברירה ללמוד בדברים המותרים. המשנה ברורה (ס"ק ח ובהרחבה בביאור הלכה ד"ה ולכן) הביא פוסקים שהסתייגו מן המנהג, משום שקשה ללמוד בדברים המותרים בת"ב בלבד, ו"אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ", ונמצא שמנהג זה הוא "חומרא דאתי לידי קולא". כבר ב'מאמר מרדכי' המובא בביאור הלכה שם העיד על עצמו שהוא מתרשל מהלימוד בתשעה באב כתוצאה מהדין ללמוד בדברים המותרים בו בלבד, ולכן הורה שבערב תשעה באב יש ללמוד כרגיל. לכן, אם כתוצאה מחומרא זו תתבטל מללמוד אין כל ספק שעדיף שתלמד כרגיל. ואם תלמד "קצת פחות טוב" יש מקום להחמיר או להקל לפי שיקול דעתך כמה זה "פחות טוב". ואולי, כמעין "פשרה", תלמד בענייני תשעה באב בעיון שיותר מעניין (כגון לקרוא במגילת איכה או ירמיהו ובכל פסוק קשה לעיין היטב במפרשים).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il