שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

פתיחת עטיפות ובקבוקים בשבת ושאלות נוספות

undefined

הרב חיים שרייבר

ט"ז אב תשע"ד
שאלה
כבוד הרב, שלום. הייתי מעוניין לשאול מספר שאלות: 1. האם מותר לפתוח שקיות חטיפים בשבת (לדוגמא: ביסלי, במבה, וופלות וכו’)? אם מותר לפתוח, האם הפתיחה צריכה להיעשות עם היד או בעזרת סכין? 2. האם מותר לפתוח חבילות שוקולד כמו שוקולד "פרה" של עלית, כאשר השוקולד עטוף כולו בשכבה של נייר מתכת/ניילון ונייר זה עטוף ע"י נייר רגיל שדבוק לעצמו, ובפתיחתם עליי לקרוע את הנייר הרגיל ואת נייר הכסף/הניילון? 3. האם מותר לפתוח מכסים של מעדנים ומוצרי חלב בשבת (גבינה לבנה, קוטג’ וכו’) כאשר המכסים דבוקים למעדן עצמו? 4. האם מותר לפתוח קופסאות שימורים בשבת? 5. האם מותר לפתוח בקבוקי שתייה חדשים בשבת? הפקק של בקבוקי שתייה חדשים (מים ומיץ, למשל) מחובר על ידי חתיכות פלסטיק קטנות למין חישוק המקיף את פי הבקבוק, וכאשר צריך לפתוח את פקק הבקבוק נשברות אותן חתיכות פלסטיק והפקק נפתח. 6. האם מותר לפתוח בקבוקי יין ובירה חדשים בשבת (בעזרת פותחן לבקבוקי יין ופותחן לבקבוקי בירה)? 7. האם מותר לצאת לטייל עם כלב בשבת כאשר אני מחזיק ברצועה שלו? 8. בביתי יש מקרר שאין בו אפשרות לגרום לכך שהאור לא יידלק כאשר פותחים את דלת המקרר. מה עליי לעשות במקרה כזה בשבת? מצד אחד זהו חילול שבת לפתוח את דלת המקרר, אך מצד שני יש במקרר אוכל שאני רוצה לאכול בשבת. 9. האם מותר להכין אוכל בשבת כגון סלט ירקות, שדורש רק חיתוך על ידי סכין ולא דורש הדלקת אש ושימוש בחשמל? תודה רבה על תשובתך.
תשובה
שלום נענה בעז"ה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון 1+2. מותר לקרוע עטיפות של וופלים, שוקולדים וארטיקים. מפני שהנייר שעוטף את המאכלים הללו נועד לשימוש חד פעמי, ולכן הוא בטל למאכל שבתוכו, כמו כן מותר לפתוח שקיות של ממתקים וכדו' מאותו טעם. שכן מצינו שהתירו חכמים לחתוך בשבת כלים שעשויים מכפות תמרים, שנועדו לשמירת התמרים עד שיבשילו. שהואיל והחותל הוא כלי שאין לו חשיבות, הרי הוא טפל לגמרי לאוכל שבתוכו. (ע"פ השו"ע סי' שיד סע' ח' ובעקבותיו כתבו פוסקי זמנינו את הדוגמאות הנ"ל). [יש שהחמירו שלא לעשות פתח בשקיות ואריזות שהמאכל נותר בהם זמן מה, כדוגמת שקית חלב וסוכר. מפני שאם מתכוונים לעשות שם פתח יפה שדרכו יהיה אפשר להוציא את החלב או הסוכר, הרי שפתיחת השקית אינה קלקול אלא תיקון כלי (כן כתב החזו"א סי' נ"א אות י'). וממילא הדרך היחידה לפתוח שקיות אלו היא על ידי קריעתן הגמורה והעברת תכולתן לכלי אחר. למעשה, הלכה כדברי המקילים, שכן אין חשיבות לשקיות אלו, שזורקים אותן לאחר שהמאכל הנמצא בהן נגמר, ולכן מותר לעשות בהן פתח נוח להוצאת תכולתן, ולהשתמש בהן עד סיום המאכל שבתוכן]. 3. מותר לפתוח את המכסה שדבוק לגביעים של מוצרי חלב. (משנה ברורה סי' שי"ד ס"ק כ"ח) 4. לכתחילה כדאי לפתוח את קופסאות השימורים מערב שבת. מותר לפתוח קופסת שימורים בשבת כדי לאכול את מה שבתוכה. ואפילו אם יעברו כמה ימים עד שיסיימו את כל מה שבתוכה, כיוון שמיד לאחר מכן זורקים אותה, אין לה חשיבות. אבל מי שמתכוון להניח בתוכה דברים נוספים, אסור לו לפתוח אותה בשבת, כי בפתיחתה הוא עושה לה פתח ומכשיר אותה לשימוש. (ע"פ שו"ע סי' שי"ד סע' א', וכן כתבו הרב שלמה זלמן אויערבך שמירת שבת כהלכתה פרק ט' הערה י' ו-י"א, הרב עובדיה בהליכות עולם (חלק ד', עמ' ר"נ), והרב אליהו.) יש שהחמירו שלא לפתוח קופסת שימורים בשבת גם כאשר הכוונה לזורקה, שהואיל ובפועל הקופסא ראויה לאחסון דברים נוספים, העושה לה פתח הופך אותה לכלי (כן כתב החזו"א סי' נ"א אות י"א). למעשה, הלכה כדברי המתירים, והרוצה להחמיר יפתח את הקופסאות מערב שבת, ואם נצרך לפותחן בשבת, ירוקן אותן מתכולתן מיד לאחר פתיחתן. 5+6. לכתחילה יש לפתוח את כל הבקבוקים מערב שבת. פתיחת בקבוקי יין (פקק מתכת) - הרב שלמה זלמן אויערבך (שמירת שבת כהלכתה פרק ט' סע' י"ח) אסר לפתוח פקק זה, משום שלפני פתיחתו שימש כמכסה בלבד, ואחר פתיחתו הוא נעשה כלי, היינו פקק הברגה. ולדעת רוב הפוסקים (ציץ אליעזר (חלק י"ד, סי' מ"ה אות א'), הרב עובדיה (יחו"ד חלק ב' סי' מ"ב), הרב אליהו) מותר לפתוח פקק מתכת ללא חשש, משום שגם לפני פתיחתו הראשונה הוא היה נחשב פקק, והפתיחה לא יצרה בו דבר חדש. למעשה הרוצה להקל רשאי וכן נוהגים רבים, לכתחילה טוב לחוש לדעת המחמירים ולפתוח את הבקבוקים מערב שבת. פתרונות נוספים (לנוהג כמחמירים) : א. לשמור פקקים ישנים לצורך הבקבוקים שפותחים בשבת, ואת הפקק שפותחים בשבת לזרוק מיד לפח. ב. נוהגים לעשות תחילה נקב בפקק, וכך לאחר שהפקק ייפתח הוא לא יחשב ככלי. (שמירת שבת כהלכתה פרק ט' סע' י"ח, ולדעת המקילים עדיף לא לנהוג כך). פקקים מפלסטיק (שתיה קלה וכדו') - גם רוב המחמירים מסכימים שאין איסור לפותחם.(שמירת שבת כהלכתה פרק ט' סע' כ"א). בקוקי בירה - "פקק כתר"- דעת החזו"א (סי' נ"א ס"ק י"א) שמותר לפתוח פקק זה בשבת. פקקי שעם - מותר לפתוח עם חולץ פקקים. 7. על אף שבעלי החיים הם מוקצים בשבת ואסור לטלטלם ולהרימם בידיו בשבת (שו"ע סי' ש"ח סע' ל"ט). מכל מקום כאשר אין האדם מרים את הכלב בידו ממש, אלא רק לוקחו לטייל כשהוא קשור עם רצועה, מעיקר הדין יש להקל בדבר (על פי השו"ע סי' ש"ה סעיף ד'). [התשובה מתייחסת למקום שיש עירוב] 8. ההמלצה שלי להזמין טכנאי שינתק את האור באופן מוחלט כך שלא יפעל בין בחול ובין בשבת. 9. המשנה ברורה (סי' שכ"א ס"ק מ"ה) כתב שאף מי שמתכוין לאכול מיד מן הסלט יזהר לחתוך את הירקות "לחתיכות גדולות קצת...ומכל מקום הנוהגין לחתוך הבצלים והצנון דק דק אין למחות בידם דיש להם על מי שיסמוכו" אך יעשו זאת סמוך לסעודה. וכמובן רק בסכין ולא בכלי המיוחד לכך. הילקוט יוסף (שבת כרך ג' עמוד שפט) כתב - מותר לחתוך ירקות הנאכלים כמות שהם חיים, ל"סלט", בסכין דק דק. כגון, עגבניות, מלפפונים, וכדומה, על דעת לאכול אותם לאלתר(=סמוך ממש לסעודה). ויש נוהגים ממדת חסידות לחתוך הירק של הסלט חתיכות גדולות קצת. ואף על פי שאין זה מן הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה מספר הערות: א. השתדלתי להביא מספר דעות אך לציין מהי ההלכה למעשה, לכן התשובות במקצת. ב. אשריך שאתה מברר את פרטי ההלכות בדקדקנות. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il