שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לשון הרע

דינים בהלכות לשון הרע

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ט אב תשע"ד
שאלה
1. אם אני הייתי נגיד בשיעור ונגיד היה בשיעור לשון הרע והרב לא חסם את האוזניים או שאמר לו להפסיק והמשיך לשמוע , אז מותר לי לחסום את האוזניים? זה לא יוהרא שאני כאילו נראה יותר מהרב? 2. האם מותר להתריע למישהו שאומר לשון הרע שאני יודע שהוא לא יקשיב? כי אם אני סתם מתריע אותו אז אני סתם יחייב אותו במזיד שאני להתרעתי בו, אז מותר? 3. האם מותר לזרוק מרשות היחיד חפץ לרשות הרבים בשבת וזה כלאילו לא יקרא טלטול? תודה
תשובה
לשואל, שלום! 1. "יוהרה" היא קיום חומרא, ואילו קיום הלכה בסיסית ומחויבת איננה "יוהרה", ואין לעשות איסורים בגלל כבודו של רב. על כגון זה נאמר: "במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב" (אין הכוונה שמותר לבזות את הרב, אלא שמותר ונכון לנהוג על פי הדין אע"פ שיש בכך פגיעה עקיפה בכבודו). אגב, לא בטוח שהרב עבר על איסור שמיעת לשון הרע. לפעמים אי אפשר לחסום את האוזניים מסיבות שונות, והדרך להינצל מן האיסור היא החלטה פנימית בלב שלא להאמין למה ששמעת, וגם חיצונית לא להראות סימן של שיתוף פעולה עם המספר. אבל לכתחילה הדבר הנכון הוא לצאת מן המקום או לסתום את האוזניים (עיין בספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע, כלל ו סעיף ח). 2. אם ברור לך שהוא לא יקשיב וגם לאחרים לא תהיה מזה שום תועלת עדיף לא לומר שום דבר. על כך אמרו חז"ל: "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה ע"ב). 3. לגבי איסור טלטול מרשות היחיד לרשות הרבים אין הבדל בין הושטה והעברה ביד לבין זריקה באויר (שבת פי"א מ"א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il