שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מצוות מבטלות זו את זו

undefined

הרב חיים שריבר

י"ח אב תשע"ד
שאלה
1. הלכתא - מצוות מבטלות זו את זה (הכוונה דאורייתא בדאורייתא או דרבנן בדרבנן ובכלל מה הדין גם הפוך מדאורייתא ודרבנן)? 2. אם אני לא הולך למקום מוגן כשיש אזעקה אז אני עובר על "ונשמרתם לנפשותיכם"? 3. אם ההלכה היא שמצוות מבטלות זו את זו אז אם אני נגיד בקדושה (דאורייתא) ויש אזעקה (שאם אני לא הולך אני עובר על דאורייתא) ואז אני לא חייב ללכת למקום מוגן ואז אני לא יתחיייב ב"ונשמרתם לנפשותיכם"? תודה
תשובה
שלום 1. הכלל מצוות מבטלות או אין מבטלות זו את זו (סוגיא במסכת פסחים דף קטו עמ' א') נאמר ביחס למצוות הקשורות לאכילה כאשר אדם אכל שני מינים של שתי מצוות כגון מצה וירק עבור מרור כאשר כל אחד הוא מצוה בפני עצמה. הגמרא מציינת שאף לדעה שסוברת שמצוות אינן מבטלות זו את זו, מכל מקום זהו רק במצוות שרמת חיובן שווה כגון שתי מצוות שהן מן התורה או שתי מצות שהן מדרבנן, "אבל דאורייתא ודרבנן - אתי דרבנן ומבטיל ליה לדאורייתא"(כיון שמצוה שדרבנן נחשבת כ"רשות" לגבי מצוה דאורייתא והיא מונעת את קיום המצוה בשלמות). 2. הפס' " "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" נאמר בתורה על האיסור לטעות לאחר עבודה זרה, אך הפוסקים השתמשו ולמדו מפס' זה גם חובת שמירה על הגוף ממילא חובה ללכת למקום מוגן בזמן אזעקה. 3. לאור שתי התשובות הקודמות אין מקום לשאלה זו, שכן ההנחה שהונחה בבסיס השאלה שהכלל מצוות מבטלות זו את זו שייך בכל סוגי המצות הוא לא מדויק. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il