שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לשון הרע

לשון הרע חמור מאכילת חזיר???

undefined

הרב יעקב כהן

א אלול תשע"ד
שאלה
אם באמת לשון הרע זה 17 לאווים ועוד איזה 10 עשה ועוד איזה 4 (לא זוכר את השם של זה), אם זה באמת ככה אז זה האיסור הכי חמור בתורה???, איך יכול להיות??? יותר מלאכול חזיר??? תודה
תשובה
ראשית, הבה נדייק: החפץ חיים זצ"ל מנה את הלאווין הרבים שאדם האומר לשון הרע עשוי להיכשל בהם, אך אין פירוש הדברים שכל דיבור של לשון הרע הוא עבירה על כולם. לעיקר השאלה, אמירת לשון הרע אכן יכולה להיות גרועה יותר מאכילת חזיר, אך לא מהסיבה שכתבת. חומרת האיסורים נקבעת בעיקר לפי מהות האיסור, ולא לפי הכמות; למשל, עבירה שיש עליה חיוב מיתה חמורה יותר מעבירה שיש עליה חיוב מלקות, גם אם הראשונה נעשית פעם אחת והשניה נעשית 30 פעמים. לכן לעיקר שאלתך, מספר העבירות אינו הקובע את החומרה. אולם מסיבה אחרת אמירת לשון הרע יכולה להיות גרועה מאכילת חזיר, והיא שיושר בענייני בן אדם לחברו הוא עניין בסיסי יותר מלשמור מצוות שבן אדם למקום. כלומר, אם תאורטית יהיו לאדם שתי אפשרויות – לפגוע בזולתו אך לדקדק בכל המצוות שבן אדם למקום, או להיות אדם שלם בענייני בן אדם לחברו אך לא לשמור כלל את המצוות שבן אדם למקום, אכן הרע במיעוטו הוא האפשרות השניה. עיקרון זה מבואר בכמה מקומות בדברי הנביאים, שאמרו שאין ערך להקרבת הקרבנות בבית המקדש כאשר יש בחברה ריקבון מוסרי. במילים אחרות, המצוות שבן אדם למקום הם כקומה שניה הבנויה על הקומה הראשונה של ענייני בן אדם לחברו. לדוגמא הקשורה ללשון הרע –אחד הלאוים שמנה החפץ חיים הוא שלפעמים לשון הרע עשוי להביא להלבנת פנים של האדם עליו נאמרו הדברים. על הלבנת פנים אמרו חכמים 'כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים', ולדעת רבים מהראשונים האדם אף מחוייב למסור את נפשו כדי לא להלבין פני חבירו ברבים. כמובן, מדרגתו הרוחנית של האדם נקבעת לפי מכלול פעולותיו ורצונותיו, ולא לפי מעשה אחד בלבד. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il