שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הלכות תפילה וסעודה שלישית

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ה אב תשע"ד
שאלה
1. אם אני אכלתי סעודה עם לחם לפני מנחה (לפני סעודה שלישית) ואחרי מנחה אני צריך גם לאכול סעודה שלישית עם לחם (לפי הדעה שצריך לחם בסעודה שלישית) האם אני יכול להיות פטור ע"י זה שאכלתי מקודם סעודה עם לחם, ובאיזה אופן אפשר להיות פטור (אם מכוונים או לא או שבכלל לא צריך)? 2. אם אני נגיד בפסוקי דזמרה או בקריאת שמע ועכשיו מתחילים תפילת עמידה אני הרי צריך להתחיל את העמידה איתם אבל איך אני יתחיל איתם אם אני עדיין בזמירות או בקריאת שמע? 3. אם אני עכשיו באמצע הפסוק "שמע ישראל" ועכשיו מתחילים ברכת כהנים מה אני צריך לעשות, לעצור את שמע ולכוון או משהו או להמשיך? 4. מה סדר הדילוגים אם אני מאחר? (מהמקרה הטוב ביחס עם הציבור ועד המקרה ההכי פחות טוב ביחס עם הציבור בקריאה)?
תשובה
שלום 1. זמן סעודה שלישית הוא "משיגיע זמן המנחה דהיינו משש שעות ומחצה ולמעלה"(=קצת אחרי חצות היום) (שו"ע סי' רצ"א סע' ב') . וכך כתב בילקוט יוסף (שבת כרך א' עמ' ת"ג): נכון יותר לאכול סעודה שלישית אחר שהתפלל מנחה, אך אם אכל קודם מנחה, ואי אפשר לו לחזור ולאכול אחר מנחה, יצא ידי חובת סעודה שלישית. וכן במקום שקשה לו לאכול אחר תפלת מנחה, או שאין שם מנין לתפלת מנחה, יכול לאכול אפילו לכתחלה קודם תפלת מנחה, ובלבד שיגיע זמן מנחה גדולה. ומכל מקום רצוי להתפלל מנחה גדולה, כדי שיוכלו לאכול אחר תפלת מנחה בצבור, בפרט שלדעת האר"י ז"ל, זמן סעודה שלישית הוא בדוקא אחר שהתפלל מנחה. 2. יש לאדם ל"תכנן" את זמן אמירת פסוקי דזמרה כך שיוכל לעמוד לתפילת שמונה עשרה עם הציבור, אם רואה שלא יספיק לומר את כל פסוקי דזמרה, התירו לו לדלג על חלק מהמזמורים. לדעת המשנ"ב (שו"ע סי' נ"ב משנ"ב ס"ק ו') לא ניתן לדלג על פסוקי דזמרה כדי להתפלל עם הציבור, יש לפחות לומר ברוך שאמר, אשרי וישתבח (ובשבת גם נשמת). לדעת הרב עבדיה (ילקוט יוסף סי' נב סעיף ה' עמ' רנג) ניתו לדלג על כל פסוקי דזמרה והשלימם אחר כך כדי להספיק ולהתפלל בציבור. לכו"ע אין אפשרות לדלג על קריאת שמע וברכותיה כדי להתפלל עם הציבור. (שו"ע סי' נ"ב משנ"ב ס"ק ו') ועל כן: אם נמצא כעת באמצע פסוקי דזמרה או ברכות קריאת שמע ולא יוכל להגיע ולהתפלל עם הציבור ללא דילוג על קריאת שמע וברכותיה "יתפלל כסדר בלא הצבור ולא יתפלל השמונה עשרה לבד עם הצבור דסמיכת גאולה לתפלה בשחרית עדיף מתפלה בצבור".(שו"ע סי' נ"ב משנ"ב ס"ק ז') 3. בפסוק ראשון של קריאת שמע לא מפסיקים אף לא בשתיקה לשום ענין. 4. לא הבנתי את השאלה (את הצדדים השונים שציינת הסוגריים) אם תוכל לפרט ולבאר יותר אשתדל לענות. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il