שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

שימוש במשקפת בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד אב תשע"ד
שאלה
ראיתי מ’’ש הרב להיתר שימוש בשבת, אף עיינתי בילקו’’י שצויין כמקור נוסף להיתר. שאלתי היא אף על הרב ילקו’’י- הרשל’’צ, כיצד היתר שימוש במשקפת בשעה שהשו’’ע בסי’ שז, יז אסר התבוננות באיצטרלוב משום שהוא חכמה (פסקינן כדעת סתם בשו’’ע ולא הותר אלא משום מוקצה) דברי הילקו’’י אמורים מדין בונה וסותר וצ’’ע אם כוונתו להתיר שימושו לכתחילה או רק לכוונו בעומדו על מקומו, ובכך אין איסור משום מוקצה אך לא הותר שימושו כדין שאר חכמות שנאסרו לדעת השו’’ע. כמובן, שלדעת הרמ’’א שהתיר לימוד שאר חכמות- מותר השימוש במשקפת תודה
תשובה
לשואל, שלום! דעת השו"ע לגבי טלטול האיצטרלוב איננה חד משמעית, עיין סי' שח סעיף נ, ועיין גם משנה ברורה שם ס"ק קסד. אך העיקר, שמסתבר שהדעה האוסרת לימוד מקצועות חול בשבת, ומכוח זה גם את השימוש באיצטרלוב, מתייחסת למתקן מסובך שלא משמש רק לצפייה כמו משקפת אלא גם לחישובים שונים, ולכן השימוש בו הוא כלימוד חכמה. עיין על כך בילקוט יוסף סי' שח ס"ד והערה יג. יתכן לדמות לכך בימינו את השימוש במיקרוסקופ, שיש לו תפקיד בלימוד מדעים, אבל לא המשקפת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il