ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

על מי נאמר שהוא היה עבד ה’? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ח אב תשע"ד

על מי נאמר שהוא היה עבד ה’?


הרב רפאל וסרטיל

שאלה:
שלום,
מי היו עבדי ה’ מהדורות הקודמים שכתוב עליהם שהם עבדי ה’ כמו כלב - "ואת עבדי כלב", דוד - "צמח דוד עבדך", משה אני פשוט לא זוכר ואני יודע שנראה לי שהוא גם כן, מי עוד היה עבד ה’? (אם יש עוד)

תשובה:
לשואל שלום,

אכן הכינוי 'עבד ה'' הוא כינוי מיוחד שיוחס לכמה וכמה מגדולינו. יש שהכינוי רווח מאוד אצלם ויש שזכו לו פעם אחת או פעמים בודדות. והרי הרשימה:

אברהם אבינו (בראשית יח, ג; כו, כד; תהלים קה, ו, מב).

יעקב (ישעיה מד, ב; מה, ד; מח, כ; ירמיה ל, י; מו, כז-כח; יחזקאל כח, כה; לז, כה).

משה רבנו (שמות יד, לא; במדבר יב, ז-ח; דברים לד, ה; יהושע א, א, ב, ז, טו; ח, לא, לג; ט, כד; יא, יב, טו; יב, ו; יג, ח; יד, כז; יח, ז; כב, ב, ד, ה; מלכים ב' יח, יב; כא, ח; מלאכי ג, כב; תהלים קה, כו; דניאל ט, יא; נחמיה א, ז-ח; י, ל; דברי הימים ב' א, ג; כד, ו, ט).

שניים עשר השבטים (בראשית נ, יז).

עם ישראל (ויקרא כה, נה; ישעיה מא, ח; מג, י; מט, ג).

כלב בן יפונה (במדבר יד, כד).

יהושע בן נון (יהושע כד, כט; שופטים ב, ח).

דוד המלך (שמואל ב' ז, ח, כ-כט; מלכים א' יא, לב, לד, לו, לח; יד, ח; מלכים ב' ח, יט; יט, לד; ישעיה לז, לה; ירמיה לג, כא, כב, כו; יחזקאל לד, כג; לז, כד, כה; תהלים יח, ג; לו, א; עח, ע; פט, ד, כא; קלב, י; קמד, י; דבריח הימים א' יז, ד, ז, כד; דברי הימים ב' ו, טו-יז).

אליהו הנביא (מלכים ב' ט, לו; י, י).

יונה הנביא (מלכים ב' יד, כה).

ישעיהו (ישעיה כ, ג).

אליקים (ישעיה כב, כ).

הנביאים (ירמיה כט, יט; לה, טו; יחזקאל לח, יז; עמוס ג, ז; זכריה א, ו; עזרא ט, יא).

זרובבל (חגי ב, כג).

איוב (איוב א, ח; ב, ג; מב, ז-ח; דברי הימים א' ו, לד).

יחזקיה (דברי הימים ב' לב, טז).

כינוי זה מופיע באופן מפתיע ביותר גם אצל נבוכדנצר (ירמיה כה, ט; כז, ו; מג, י), אלא ששם הדבר מבטא את היותו ככלי ביד היוצר, כלי שתפקידו לעורר את ישראל לשוב אל ה'.

בברכה נאמנה


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il