שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

צימר בלי מזגן

undefined

הרב מרדכי גרוס

ל אב תשע"ד
שאלה
שאלוני,שני הצדדים שוכר ומשכיר,אדם ששכר צימר ,בתנאי שיהיה מזגן,וכשהגיע התברר שאין מזגן,ונשאר בכל זאת בדירה,כי לא היתה לו ברירה.כמה צריך לשלם?אמנם זה ברור שאין כאן את הדין של הונאת-דברים,כמבואר בסמ"ע,רלב,ב.אך יש כאן דין הריטב"א,הובא בשטמ"ק,ב"מ,דף נ,שלאחר שנודע לו על אונאה יתר משתות ,אזי ההשתמשות מחילה על תביעתו,אבל באונאה שתות ,לא הוי ההשתמשות,מחילה.ומכיוון שדירה בלי מזגן ,בגוש דן ,זה הוי יותר משתות,ולכן לא ישלם לו.מה דעת הרב?בברכה
תשובה
שלום וברכה, לפי מה שאתה מתאר שמזמין הצימר נשאר בדירה מחוסר ברירה, אין בהישארותו בצימר ביטוי של מחילה על התנאי שיהיה בו מזגן. הדבר דומה לדברי הפתחי תשובה רלב א אודות מי שקנה סוס ובאמצע הדרך גילה בו מום והוצרך לרכוב עליו כדי להחזירו למוכר, שנסתפק בעל הארחות משפט האם יש בשימושו ביטוי למחילה, או שכיון שהשתמש בו מתוך אונס אין בזה גילוי של מחילה. וכתב על זה הפתחי תשובה לכאורה פשוט דודאי יכול לחזור. ממילא אם מדובר ביום חם במרכז, באופן שאנשים מגדירים המזגן כיותר משתות בדירה, התנאים שהם סכמו ביניהם מראש בטלים, ומזמין הצימר חייב לשלם לבעל הצימר כפי שנהנה מהצימר, כלומר לפי מחיר של צימר זהה ללא מזגן. רק במקרים נדירים בהם מבורר שמזמין הצימר סבל מהשהות בדירה ללא מזגן, וכלל לא נהנה, הוא ייפטר מלשלם, כיון שכלל לא נהנה מהדירה. (לדוגמא: אדם רגיש לחום שהזיע במשך כל השבת) בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il