שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

הוספת מים קרים למיחם עם טרמוסטט ביום טוב

undefined

הרב עזריה אריאל

ח אלול תשע"ד
שאלה
מיחם טרמוס חב’ קנדי דגם KN-680A באישור מכון צומת. האם אפשר להוסיף מים קרים ביום טוב (ראש השנה)? (ספרדי-ע. המזרח) תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! מותר להוסיף מים ביום טוב למיחם זה, אבל אם ברור לך שהוספת מים רבים תביא באופן מיידי להפעלת גוף החימום יש לעשות זאת בכמויות קטנות, או בזמן שגוף החימום פועל (שומעים את רתיחת המים). בשמירת שבת כהלכתה (פ"ב ס"ז והערה כג) נכתב שמותר ביום טוב להוסיף מים למכשיר חימום שיש בו טרמוסטט, למרות שעל ידי כך אפשר שיופעל גוף החימום. הסיבה לכך היא שזוהי גרמא בלבד לצורך אוכל נפש. בהערה שם נכתב שיקול נוסף, שיתכן שגוף החימום היה מופעל בלאו הכי. ב'פסקי תשובות' (סי' תקב הערה 14) ציין מקורות שהתירו מן הדין אלא שכתבו שיש מקום להחמיר כשהתוצאה בטוחה (יביע אומר ח"ג סי' יז וחלקת יעקב או"ח סי' עב), אך בתשובות אלו לא מדובר כלל על אוכל נפש. בהוראות השימוש למוצר שבאתר החברה נכתב (על ידי מכון צומת המעניק את ההכשר) שאין להוסיף מים בחג. במכון צומת הוסבר לי שהם העדיפו 'ליישר קו' בפרסום עם שיטת החזון איש שלפיה יש בהפעלה חשמלית לא רק איסור הבערה אלא גם בונה או מכה בפטיש, שלא מצאנו שהותרו ביום טוב אפילו בגרמא לצורך אוכל נפש (אם כי פרסום זה אינו משקף בהכרח את עמדתם האישית של פוסקי 'צומת'). לענ"ד אין צורך לחשוש לדעה זו בענייננו. גם על פי שיטת החזון איש, שמכשיר חשמלי שאינו פועל הוא מקולקל כביכול והפעלתו היא בנייתו ותיקונו, מסתבר שכאשר מכשיר חשמלי מחובר לחשמל ופועל חליפות בעזרת טרמוסטט, וזוהי דרך פעולתו השגרתית, אין כל חשש בונה וסותר, ואי אפשר לראותו כ'מתוקן' או 'מקולקל' לסירוגין עשרות פעמים ביום (וכך כתב הגרש"ז אוירבך זצ"ל, 'קובץ מאמרים בענייני חשמל', מאמר א אות ו, עמ' 23). גם יש לדון על גרמא בבונה וסותר לצורך אוכל נפש, עיין מגן אברהם סי' תקא סקי"ג וביאור הגר"א סי' שיד ס"א על היתר ההסקה בכלים שלמים, ואכמ"ל. כאשר גוף החימום פועל פשוט שהדבר מותר ביום טוב, מאחר שהוספת המים רק מאריכה את משך הפעולה של גוף החימום ולא מפעילה אותו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il