שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

עלות השחר לפי הבית דוד

undefined

הרב עזריה אריאל

ח אלול תשע"ד
שאלה
לפי הרב אליהו זצ"ל אם בשעת הדחק אני מחשיב את זמן הנץ לפי הבית דוד (שזה שעה לפני זמן הנץ שכתוב בלוחות) האם זה אומר שגם זמן עלות השחר נהיה עבורי שעה לפני מה שכתוב בלוחות?
תשובה
לשואל, שלום! בדברי בעל 'בית דוד' בעצמו (או"ח סי' לו) לא מצאתי התייחסות לכך. מכל מקום, לא יתכן שזמן עלות השחר יהיה שעתיים ומעלה לפני הזמן שאנחנו רואים את השמש, שהרי בזמן זה שורר חושך מוחלט. לכן לדעתו המקדימה את הנץ החמה צריך לומר שהפרש הזמן בין עלות השחר לבין הנץ החמה קצר יותר, וכך כתב בשו"ת רב פעלים (ח"ב או"ח סי' ג): "ולפי דעת הרב בית דוד שיעור מעמוד השחר עד הנץ החמה הוא זמן מועט" (אם כי אינני יודע כיצד ליישב זאת עם הגמרא בפסחים צד ע"א האומרת שמעלות השחר עד הנץ החמה יש שיעור ארבעה מיל, ואולי הבית דוד יודה שהנץ החמה שהוזכר שם הוא היראות השמש עצמה). אגב, בימינו התברר לחלוטין שהנוסח הנכון ברמב"ם (הל' קריאת שמע פ"א הי"א) הוא: "ושיעור זה כמו עישור שעה קודם שתעלה השמש" [כך ב'ספר החתום', כתב יד ובו חתימת הרמב"ם שספר זה הוגה מספרו, וכן בכת"י תימניים], ולא כמו הנוסח "כמו שעה קודם", ובכך נשמט הבסיס העיקרי לשיטת הבית דוד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il