שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

קושי עם כיסוי ראש

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י אלול תשע"ד
שאלה
שלום האב התחתנתי לפני שנה ומאוד קשה לי נושא הכיסוי ראש. רציתי לדעת האם אני מחוייבת בכיסוי ראש או מספיק רק סרט או כובע עם שיער בחוץ ואם כן אשמח לקבל ציטוט על כך מהתורה או פיאה. ומה עדיף מה הכי טוב מה מותר מה אסור? תודה.
תשובה
שלום רב : אכתוב לך מה שכתבתי לאישה אחרת: הלבוש הישראלי: הצניעות היא קוד התנהגות בחברה. הצניעות נוגעת ליכולת לשמור סוד , לדיבור שקט, לאי הבלטת מעשינו וכו'. הצניעות שנוגעת לקשר שבין גברים לנשים גם היא נוגעת לדרכי ההתנהלות בדיבור במגע בראיה וכו'. אולם חלק זה הינו חלק משאלת גילוי/כיסוי עריות וכבר הזכרנו שהתורה ראתה בנושא זה נגיעה עם היסודות הכי קיומיים של החברה. אחד הדרכים שנטע הקב"ה כדרך ליצירת קשר בין איש לאישה זה על ידי כוח הראיה. "הנך יפה רעיתי ומום אין בך". עיקר המשימה לשמור על כוח הראיה ולהשתמש בו רק בקדושה ולא בטבעיות שנהפכת לפריצות מוטל על הגברים. הלכות צניעות בלבוש נועדו לאפשר אקלים ציבורי שמעודד את החברה לקדש את כוח הראיה, לשמור אותו רק למקום וליעוד הראוי . את הראיה נשמור לראיה שיש בה מגע אישי מגע של קשר שיש בו המשכיות ולא ראיה רגעית שיש בה רק יצריות. התורה קבעה לנו הלכות שבשמירה עליהם יהיה לנו סיעתא דשמיא לזכות למידת הצניעות הפנימית וח"ו בפריצה שלהם אנו עלולים לפגוע בעצמנו ובעיקר לפגוע בדורות באים שילכו ויפרצו עוד ועוד ח"ו עד שתהרס החברה לגמרי ותאבד את מעלתה האנושית. בישראל התלבשות בדרך לא צנועה נוגעת לאיסור ב"חוקותיהם לא תלכו". היכולת להיגאל ולהקים עם עצמאי נוגעת ליכולת להתלבש בלבוש ישראלי ולא בלבוש של גויים. אנו שואפים לזכות לארץ ישראל. אולם היא מצפה מאיתנו של אנלך בחוקות הגויים הפרוצים. לא נביא את אופנת פריז ואמריקה להיות חלק מאיתנו. מקצת מהלכות הלבוש הישראלי א. כיסוי ראש - האם מותר לגלות שערות / לגלות צמה בדברי התלמוד במסכת כתובות נאמר (עב, א), שמדין תורה אסור לאשה לצאת וראשה פרוע, כלומר מספיק ששיערה יהיה אסוף בסל קטן או במפה מחוררת, כדי שיהיה מותר לה לצאת כך לרחוב. אולם קבעו חכמים הלכה, שכיסוי הראש חייב לכסות ממש את שערות ראשה, ואין די בכך ששיערה יהיה אסוף. מהזוהר שעל האשה להקפיד שלא יתגלו שערות משערות ראשה, וכתב על זה בעל ה'מגן-אברהם' (עה, ב) שכך ראוי לנהוג. אולם כתבו הפוסקים שהשיער שבדרך כלל אינו נכנס אל מתחת למטפחת אין בו איסור. [ח' הרשב"א ברכות דף כד]. למעשה, ישנן שתי שיטות עיקריות בהלכה זו. לדעת ה'משנה-ברורה' (עה, יד) ועוד פוסקים, יש להקפיד לכסות את כל השערות, אולם אותן השערות שגם אם האשה תשתדל להכניסן מתחת לכיסוי, באופן טבעי הן נשמטות מכיסוי הראש, כמו למשל מעט שיער שבעורף ובצדעיים, שיער זה אין חובה לכסותו. אבל לעומת זאת מהר"ם אלשקר בתשובותיו (ל"ה) סובר, שעוד מתקופת המשנה ישנו מנהג שהנשים מגלות מעט משערן, ואם כן אין איסור לגלות מעט מהשער שמעל המצח או שבצדעיים,והקילו חכמים כדי שהאשה לא תתגנה על בעלה. הגדר לזה הוא, שעד טפח מרובע משערות ראשה מותר לאשה לגלות, ויותר מטפח אסור. ומכיוון שרוחב הפנים הוא כשני טפחים, אם אשה רוצה לגלות קצת מן השיער שמעל מצחה, מותר יהיה לה לגלות עד שיעור של כחצי טפח, וניתן למדוד את חצי הטפח על ידי שיעור של רוחב שתי אצבעות, שרוחבן כארבעה סנטימטר. במילים אחרות, מאחר שעד טפח משערה מותר שיהיה גלוי, מותר לאשה שכיסוי ראשה יגיע עד פחות מארבעה סנטימטר מקצה השיער שעל המצח. שהרי חצי טפח כפול שני טפחים, שזהו בערך שיעור רוחב המצח, שווה טפח שלם. גם לגבי השערות שמאחור אין להשאיר שערות מאחור מעבר ל4 סנטימטר אורך. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il