שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הנקה וטיפול בתינוק

תפילה ליד תינוקת שמפריעה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב אלול תשע"ד
שאלה
שלום הרב! נולדה לנו בשעה טובה בת ורצינו לשאול כמה שאלות שהמציאות הביאה עימה. 1. כאשר אין אף אחד בבית שישמור על התינוקת ואני הולך להתפלל או כאשר אני מתפלל לבד בבית, האם מותר לעצור את תפילת שמונה עשרה אם היא מתחילה לבכות ואי אפשר להרגיע אותה?או מה הדין שצריך לנהוג בענין זה. 2. יש לבתנו טרמפולינה שזה כמו מין כסא כזה שאנו מושיבים אותה עליו והוא מרגיע אותה וככה היא יכולה להיות לידינו בזמן האוכל וכדומה. הטרמפולינה הזו יכולה לעבור למצב רטט, שהיא על בטריות בתוך הברגה, וכך אנו עושים באמצע שבוע-השאלה היא האם אפשר להניח את בתנו בשבת על הטרמפולינה כמובן ללא רטט כדי שהיא תוכל להירגע ולשבת לידינו בזמן הארוחות. תודה רבה!
תשובה
לשואלים, מזל טוב! 1. לכתחילה אין לתזמן את התפילה לזמן שבו אתה שומר והתינוקת ערה ועלולה לבכות, כדברי הרמב"ם (הל' תפילה פ"ד ה"י) שיש להסיר לפני התפילה "כל דבר הטורדו" (למשל, לנתק טלפונים). כאשר התחלת להתפלל והתינוקת בוכה, הדין כך: אם יש לך אפשרות להתרכז בתפילה למרות הבכי, יש להמשיך בתפילה. ואם הבכי מפריע לכוונתך, מותר לגשת אל התינוקת ולהרגיע אותה, ללא מילים, או לעבור לחדר אחר ושקט (משנה ברורה סי' קד סק"א, הליכות שלמה פ"ח ס"ה, וראו ערוך השולחן סי' קד ס"ד ושו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' לה). משמעות הדברים, שהבכי של התינוק כשלעצמו אינו עילה מספקת להפסיק את התפילה. ידוע הסיפור החסידי על הרבי שהעדיף את הרגעת התינוק על פני השתתפות ב"כל נדרי". אך מי שכבר עומד באמצע תפילת העמידה, בשיחה אישית עם מלכו של עולם, אינו מפסיק לשום דבר שאינו פיקוח נפש אלא אם כן הוא לצורך הכוונה בתפילה עצמה. אגב, יש להעיר: מי שהביא פעוט לבית הכנסת והוא מפריע באמצע התפילה, חובה עליו לצאת מיד מבית הכנסת עם הפעוט, כולל באמצע תפילת העמידה, ואפילו אם הוא מסוגל להתרכז (ראו מאמרו של הרב אברהם וסרמן 'הוצאת ילד בוכה מבית הכנסת' ב'תחומין' יג, שעל כגון זה נאמר "אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך", מכיוון שהוא אשם בדבר, וגם הוא לצורך מצווה של רבים). 2. מותר להשתמש בשבת בטרמפולינה. מאחר שגם בימות החול מקובל להשתמש בה גם ללא הרטט, היא "כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר" ואיננה מוקצה. ואפילו אם אתם רגילים להשתמש בה ביום חול רק עם הרטט, ואז היא "כלי שמלאכתו לאיסור", הרי מותר להזיז כלי שמלאכתו לאיסור "לצורך גופו", כלומר, לצורך השימוש בו (אבל במקרה זה אסור לטלטל את הטרמפולינה שלא לצורך).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il