שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

דברים לא נכונים בתפילה

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ט אלול תשע"ד
שאלה
יש כמה מקומות בתפילה שנראה שצריך לומר אותם למרות שהם לאו דווקא נכונים. 1.בלשם ייחוד אומרים "בדחילו ורחימו ורחימו דחילו". ואיך אפשר לומר כך אם לא באמת נמצאים "בדחילו ורחימו" 2. לפני תפילת שחרית נוהגים לומר "והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי" ואיך אדם יכול להיות בטוח שזה נכון (ק"ו אם הוא יודע שזה לא נכון)? 3. בלשם יחוד של שיר השירים אומרים "...לשורר בקול נעים". ואם אין לי קול נעים? 4. ב"נחם" בט’ באב אומרים "ירושלים העיר... השוממה אשר מבלי בניה היא יושבת..." והרי יש יהודים וכמעט תמיד היו יהודים בירושלים וקל וחומר בימינו. 5. בנוסחים מסוימים כתוב בשלש עשרה מידות "ושיבוא מלך המשיח במהרה בימינו". והרי אין זה וודאי. האם מותר להגיד את כל הדברים האלו? תודה רבה!
תשובה
שלום באופן כללי התפילות נוסחו בצורה כללית וכן ב"נוסח האידאלי" הווי אומר השאיפה שכך תראה התפילה או שמתוך הרגשה זו תאמר התפילה. ולכן גם אם אדם מסוים לא מרגיש שמילות התפילה קשורות או מדברות אליו עליו להמשיך להתפלל על פי הנוסח הקבוע לכלל ישראל ובעז"ה הרגשותיו יתרוממו למעלה קדושה יותר בכל תפילה. באופן מפורט יותר למקרים שציינת בשאלה: 1. כל אדם נמצא ברגשות אהבה ויראה כלפי רבש"ע על כן אמירה זו נכונה לכולם כל אחד לפי מדריגתו, ע"י לימוד ותפילה אהבת ה' ויראתו תופסים אצל האדם מקום משמעותי יותר. 2. על כל אדם להשתדל ולדאוג שכך יהיה, אכן לא תמיד קל להגיע למצב זה בטח כאשר ידוע שאדם מסוים פגע בי, אך בבירור נכון בעזרת חברים ואנשים הקרובים אילך תוכל לקיים בכל אדם ואהבת לרעך כמוך. 3. כאמור לעייל כל אחד עושה כפי כוחו לשבח את רבש"ע וכל אחד משתדל להנעים בקולו כפי יכולתו. כל אחד והקול הנעים שלו. 4. אכן נוסח זה נכתב לפני שהיה בירושלים ישוב יהודי מבוסס כמו בימנו, אך עדין מקום המקדש והאיזורים הסובבים אותו נתונים ביד זרים, ועל כך תפילתינו. 5. אחד מעיקרי האמונה הוא שיבוא במשיח ויגאלנו וזוהי אמונתינו ותפילתינו שיבוא במהרה בימנו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il