שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

תורה קדמה לחטא הדעת?

undefined

הרב יעקב כהן

כ"ב אלול תשע"ד
שאלה
כתוב שהתורה קדמה לעולם, ״איסתכל באורייתא וברא עלמא״. אבל אם אדם הראשון לא היה חוטא, התורה עדיין הייתה ניתנת? העולם הנוכחי שאחרי שהחטא הוא על פי התורה שלפני החטא?
תשובה
שלום וברכה, התורה כוללת מימדים רבים, ולמעשה בפנימיותו של כל מימד המתגלה בתורה גנוז מימד עמוק עוד יותר, עד אינסוף (ראה על כך למשל בספר תפארת ישראל למהר"ל פרק י"ג). משל חיוור לכך הוא נפשו של כל אדם פרטי, שגם בה חבויים מימדים אינסוף ההולכים ומתגלים החל מרגע יצירתו של האדם, דרך שנות ילדותו ונערותו ובגרותו. המימדים הרבים בתורה קשורים זה לזה, כאשר כל אחד מהם יונק מהמימד הפנימי לו ומגלה אותו. כך שהתורה היא אחת, אלא שאחדות פנימית זו מתגלית באינספור מימדים. גם במובן זה דומה נפש האדם אל התורה, כדברי הרמב"ם שנפש האדם היא אחת, והופעותיה הן רבות. דברי חז"ל שהתורה קדמה לעולם מתייחסים לתורה במובנה הרחב, על אינסוף מימדיה, והיא המבטאת את רצון ה' השלם והעמוק, וכן אמרו חז"ל שה' אומר על התורה 'את עצמי כתבתי ונתתי'. המימד הנגלה של התורה אכן מתייחס למצב של חטא, אך בעומקו של מימד זה גנוז רצון ה' שקדם לחטא. כל קישור לתורה, גם קישור למימד הנגלה שבה, הינו למעשה קישור לכללות התורה. בדומה לכך היא התקשרות בין בני אדם קרובים, שאף שכל אחד מכיר באופן גלוי רק את הצדדים הנגלים של רעהו, הרי שבעומק הוא מתקשר לאישיותו הכוללת. הדברים עדיין עמוקים, וכדי ללבנם כראוי יש צורך בהסברה נוספת בעל פה. כל טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il