שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • כתיבה, קריאה וניירות

רשימות ושטרי הדיוטות

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה אלול תשע"ד
שאלה
בעה"י שלום רב לכבוד הרב! בהמשך לשאלה זו, רציתי בבקשה לשאול, יש לנו בישיבה כמה דפים של "רשימות" בלוחות המודעות, כגון "גמ"ח חברותות", אשר מי שרוצה חברותא בנושא מסוים כותב שם זאת, ואם הוא מצא או כבר לא צריך הוא מוחק, כלומר שייך בהחלט חשש מחיקה. וכן דף של המאורסים ב"ה, ועל זמן החתונה וכו’, וגם זו רשימה שמתעדכנת. האם יש לאסור להסתכל בהם בשבת? ואם נדביק על זה ניילון שקוף, האם יש להתיר, או שזה כמו "קבוע בכותל גבוה" שגם כן אסור למרות שאין חשש מחיקה, וכמובן יש הטעם שמא יקרא בשטרי הדיוטות. עוד אשאל, האם כל האיסור לקרוא ב"מליצות ומשלים", וללמוד שאר חכמות, שלמר"ן ז"ל אסור, האם זה משום חשש שלא יבוא לקרות בשטרי הדיוטות? לא כתוב ע"ז מפורש במשנ"ב. ולכאורה קשה, שאסור לקרות כמעט כלום משום החשש הזה. תודה רבה לרב!
תשובה
לשואל, שלום! מסתבר שרשימות אלו שמתעדכנות אכן נחשבות כ"שטרי הדיוטות" שאסור לקרוא בהם בשבת. לגבי "גמ"ח חברותות" שציינת, אם יש צורך לעיין בו כדי לקבוע לימוד היום (או "לתפוס" את החברותא אפילו עבור מחר) הרי זה מותר, משום שזהו צורך מצווה וגם כעין "צורך הגוף" שעבורו הותרה קריאה בשטרי הדיוטות (עיין סי' שז סי"ד ומשנ"ב סקנ"ד וסי' שכג סק"כ וספר 'איל משולש - שטרי הדיוטות' עמ' לב-לד). ומסתבר כדבריך שאפילו ציפוי נילון לא יועיל להתיר, כשם שמה שכתוב במקום גבוה אינו היתר. לעניין איסור הקריאה ב"מליצות ומשלים" ולימוד שאר החכמות, ראה במשנ"ב ס"ק סה שנוהגים להקל בלימוד מקצועות חול, וראה בילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' רו, ריב, בהערות, לימוד זכות על כמה דוגמאות בנושא זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il