שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

כבד את... הילדים?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ה תשרי תשע"ה
שאלה
שלום רב נשאלתי למה כתוב בתורה כבד את אביך ואימך אבל לא כתוב בתורה שעל ההורים לכבד את ילדיהם? תודה
תשובה
לשואל שלום, מובן שעל הורים לנהוג כבוד בילדיהם, זהו טבע שטבע הקב"ה בבריאה, שהורים אוהבים ומכבדים את בניהם, ואם חלילה אינם נוהגים כך, ודאי עוברים הם על כמה לאוים שבין אדם לחברו, אבל החובה המוטלת על הבנים גדולה מזה, שכן חבים הם להוריהם הכרת טובה על שהביאום לעולם ויגעו בגידולם יגיעות רבות. רק כשאדם מגדל את ילדיו הוא מבין יותר ויותר כמה יגיעות יגעו הוריו בגידולו, וכמה הוא חב להם על כל הזמן, המחשבה, הממון, ועוד, שהשקיעו בו ללא הרף וללא גבול, וכך כתב בעל "ספר החינוך" (מצוה לג): "משרשי מצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלקים ואנשים. ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו". מתוך כיבוד הוריו עתיד האדם לתת כבוד לה' יתברך, כפי שכותב בעל "ספר החינוך" בהמשך דבריו שם: "וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאלולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להזהר בעבודתו ברוך הוא". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il