שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

קריאת שמע שעל המיטה ושאלות נוספות

undefined

הרב חיים שרייבר

ד תשרי תשע"ה
שאלה
כבוד הרב, שלום. 1. בסידור שבו אני מתפלל רשום שיש להשתדל מאוד לא להפסיק בדיבור בין ברכת המפיל לשינה, ויש להיזהר לא לאכול ולשתות לאחר קריאת שמע שעל המיטה. האם באמת כך יש לנהוג? שמעתי על מקרים רבים בהם אנשים קוראים קריאת שמע שעל המיטה לפני חצות וממשיכים בעיסוקיהם לאחר מכן עד לזמן השינה. 2. עוד רשום בסידור על קריאת שמע שעל המיטה, שמי שהולך לישון לאחר חצות צריך לקרוא את ברכת המפיל ללא שם ומלכות. ברוב המקרים אני הולך לישון לאחר חצות הלילה וממשיך בעיסוקים שונים. האם עליי לקרוא את כל נוסח קריאת שמע שעל המיטה לפני חצות הלילה כדי לא להפסיד את השם ומלכות בברכת המפיל ולאחר מכן להמשיך בעיסוקיי עד לשינה, או שעליי להסמיך את קריאת שמע שעל המיטה לשינה עצמה, גם אם לא אוכל להגיד את השם ומלכות בברכת המפיל? תודה רבה על תשובתך.
תשובה
שלום אכן יש להיזהר לא לאכול ולשתות ולדבר או לעסוק באיזה עניין לאחר קריאת שמע שעל המיטה. וכן פסק הרמ"א (ס' רל"ט,סע' א'). לגבי אכילה ושתיה לאחר קריאת שמע וברכת המפיל כתב המשנ"ב (ס"ק ד') "ואם תאב לשתות או לדבר איזה עניין נחוץ, נראה שמותר אך יחזור ויקרא פרשת שמע". לגבי דיבור לאחר קריאת שמע וברכת המפיל כתבו האחרונים שמותר לדבר דיבור נחוץ. (שו"ת באר משה (ח"א סי' סג), הגר"ע יוסף (יחווה דעת, ח"ד, סי' כא), והוסיף בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ז סי' כז) "ולעניין דיבור ודאי מי שיכול ליזהר שלא לדבר אחר ק"ש טוב לקיים דברי הכלבו (כפסק הרמ"א), אבל רוב בני אדם אין להשגיח כלל על חומרא זו, ובפרט אם שואלים אותו מותר לענות ואפילו בעל נפש אין צריך ליזהר בזה" ברכת המפיל לאחר חצות - רבים מהספרדים נוהגים שאחר חצות אומרים "המפיל" בלא שם ומלכות, אבל למנהג אשכנזים וחלק מהספרדים הוא שכל זמן שהולכים לישון לפני עמוד השחר – מברכים "המפיל". הרחבה: לדעת הבן איש חי (שנה ראשונה פקודי יב) אין מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות, שמא יפסיקו בדיבור או שלא ירדמו. יש הסוברים על פי האר"י ז"ל, שרק מי שהולך לישון לפני חצות לילה יברך "המפיל", אבל מי שהולך לישון אחר חצות לא יאמרנה. וכן נוהגים רבים מהספרדים, שאם הולכים לישון אחר חצות אומרים "המפיל" בלא שם ומלכות (כה"ח סי' רלט, ס"ק ח') אבל למנהג אשכנזים וחלק מהספרדים (הלכה ברורה לרב דוד יוסף חלק י"ב) כל זמן שהולכים לישון לפני עמוד השחר – מברכים "המפיל".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il