שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

בית הכסא

undefined

הרב חיים שרייבר

ה תשרי תשע"ה
שאלה
שלום רב, האם ההיתר ללמוד בבית הכסא בספרים חיצונים הוא לכתחילה או רק היתר משום סייג הרהורי תורה? אם אפשר לפרט מקורות להלכה תודה רבה שנה טובה,
תשובה
שלום רבי עובדיה מברטנורא (מסכת אבות פרק ה משנה כב) כתב: "שאין מותר ללמוד חכמת יונית אלא במקום שאסור להרהר בדברי תורה, כגון בבית המרחץ או בבית הכסא". וכן כתב בשו"ת שאילת יעבץ (חלק א' סימן י') "שמעתי על הרמב"ן ז"ל שהיה מעיין בספרי לשון לעז של חכמי אומות העולם בבית הכסא כדי שלא להרהר בדברי תורה. (וכ"כ הרע"ב ספ"ה דאבות) וכן היה מנהגו של אבי מורי (חכם צבי) הגאון ז"ל". ומסופר על רבי יהונתן אייבישיץ שהיה נוהג בעצמו שבכל פעם כאשר נכנס לבית הכסא לקח עמו ספרים מחכמי האומות לעיין בהם כדי שלא יעלה במחשבתו ח"ו איזה חידוש של דברי תורה (ספר גדולת יהונתן חלק שני עמ' 59 אות טו) שנה טובה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il