שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

כלי יעודי להכנת סלט ביום טוב

undefined

הרב חיים שרייבר

ח תשרי תשע"ה
שאלה
האם גם ביום טוב יהיה אסור? תודה רבה וגמר חתימה טובה.
תשובה
שלום מותר ביום טוב לחתוך ירקות לחתיכות קטנות לעשיית סלט כפי הרגלו בימות החול ואפילו בסכין או במקצץ ירקות המיוחד לכך, אמנם יקפיד להכין רק הכמות שצריך לאותו יום בלבד הרחבה המשנה ברורה (סימן תק"ד ס"ק יט) כתב "מותר לחתוך ביום טוב ירקות דק דק בלי שינוי רק בכדי שיעור שצריך לאותו היום". והוסיף הביאור הלכה (סימן תקי סעיף ו ד"ה את הירק) בשם הפמ"ג אבל לחתוך ירק דק דק שרי ביום טוב כטחינת תבלין הא בכלי שלהם כעין סכין קבוע בדף עץ יש לומר אסור שדרך לעשות לימים הרבה. ובמשנה ברורה (סי' תק"ד ס"ק יא) כתב ש"שום ובצל לכו"ע אין לו לדוכם מערב יום טוב אפילו ידע שיצטרך להם למחר שמפיגין טעמם לגמרי ומתקלקלים" והוסיף בפסקי תשובות (סי' תק"ד אות ד') שהוא הדין לשאר ירקות. למדנו מדבריו: צורת החיתוך - מותר לחתוך דק דק=חתיכות קטנות ביו"ט. אופן החיתוך - מותר לחתוך בכלי שאינו מיועד לטחינה וחיתוך לימים רבים אלא כלי לשימוש ביתי. זמן החיתוך - מותר לחתוך ביו"ט ירקות שטעמם יפוג אפילו ידע מאתמול שיצטרך להם. כמות החיתוך - רק הכמות הנצרכת לאותו יום. (וכן מבואר בפסקי תשובות סי' תק"ד אות ג', שמירת שבת כהלכתה פרק ז' סע' ב', פניני הלכה מועדים פרק ד' אות ב') שנה טובה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il