שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

תרומות ומעשרות על הקומפוסט

undefined

מכון התורה והארץ

י"ד מרחשון תשס"ה
שאלה
האם מותר לשים תרומות ומעשרות של פירות וירקות על ערימת הקומפוסט? האם מותר לשים שאריות של פירות שביעית על ערימת הקומפוסט?
תשובה
ההנחה הראשונית של התרומה לשם עשיית קומפוסט יש בה גרמא של הפסד תרומה, ויש בכך איסור שנלמד מ"משמרת תרומותי". אמנם להרבה דעות אין איסור בגרם הפסד בזמן הזה שבין כך התרומה הולכת לאיבוד. ראה בעניין זה במאמרי איסור הפסד וטומאה בתרומה, ס' התורה והארץ ח"ג עמ' 228 ואילך. אך כאשר מניחים את התרומה בפעמים הבאות, כאשר חלק מהחומרים האורגניים שהונחו במתקן הקומפוסט כבר הרקיבו, אזי שיש בהנחת התרומה הפסד ממש, ובפרט שלשם עשיית הקומפוסט יש לערבב את כל החומר האורגאני, כדי שיירקב. ראה עוד במאמרו של הרב יעקב אפשטיין בעניין זה, שדן גם בשאלה האם מותר ליהנות מהקומפוסט בדיעבד לאחר שהוכן, ומסקנתו להתיר: "עשיית קומפוסט מתרומה ותרומת מעשר" חוברת אמונת עתיך 10 עמ' 17 וס' התורה והארץ ח"ד עמ' 116; קישורית למאמר מצ"ב: http://www.toraland.org.il/01007.htm. לסיכום: א. אסור להכין קומפוסט מתרומה או תרומת מעשר. ב. אם משיהו הכין קומפוסט כזה - נראה שמותר להשתמש בו, שכן פקע ממנו שם תרומה. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il