500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 728116


Varnish cache server

שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

הפרשת תרומות ומעשרות מעציץ בשביעית

undefined

מכון התורה והארץ

י"ב תשרי תשע"ה
שאלה
באופן כזה שהעציץ בתוך הבית ולא נוהגים בגידולים קדושת שביעית, האם חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות כמו בכל השנים שחייבים בעציץ שאינו נקוב מדרבנן או שבגלל השביעית הם פטורים? מה המקור לדין זה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' בעציץ שאינו נקוב בחממות אין חיוב הפרשת תרו"מ. אמנם לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל יש מקום לחייב, אבל נהגו להקל ולא להפריש. חג שמח בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 728117


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il