שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

שמות בתנ’’ך

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ה תשרי תשע"ה
שאלה
למה בתנ''ך כתוב שמות לפעמים עם ו' ולפעמים בלי ו' או בלי י'. לדוגמה: אדוניה - אדוניהו, אליה - אליהו, דוד- דויד ?
תשובה
לשואל שלום, לגבי 'אדוניהו' המכונה גם 'אדוניה' כתב החתם סופר בפרשת חיי שרה, ששמו האמיתי היה 'אדוניהו', ובגלל שלא היה צדיק חיסרו אות וי"ו משמו. לגבי 'אליהו' הנביא המכונה גם 'אליה' אומרים חז"ל (בתי מדרשות ח"ב עמ' רמג): "בחמשה מקומות אליהו זכור לטוב חסר וי"ו; חד 'מלאך ה' דבר באליה' (ראה מלכים ב' א, ג). וחד 'וילך אליה ויאמר איש בעל שער' (ראה מלכים ב' א, ד). וחד 'ויאמר אליה אם איש אלקים אנכי' (ראה מלכים ב' א, יב). וחד 'ויאמר אליהם אליה התשבי הוא' (ראה מלכים ב' א, ח). וחד 'הנה שולח לכם את אליה' (ראה מלאכי ג, כג). ובחמשה מקומות יעקב מלא בוי"ו; חד הך דהכא. וחד 'את זרע יעקוב אם אמאס' (ראה ירמיה לג, כו). וחד 'ושב יעקוב ושקט' (ירמיה מו, כז). וחד 'הנני שב את שבות יעקוב' (ראה ירמיה ל, יח). וחד 'לא כאלה חלק יעקוב' (ירמיה נא, יט). וזה רומז על שנתן אליהו ליעקב ערבון...". עיין שם ובספר "נצח ישראל" למהר"ל (פרק נג). ולגבי דוד המלך המכונה גם 'דויד' כתב מרן ה"בן איש חי" בשו"ת "רב פעלים" (חלק ד - סוד ישרים סימן ז): "בספרי הנביאים שנאמרו על ידי נבואה לא נזכר שם דוד המלך ע"ה ביו"ד כי אף על פי שזכה גם הוא לגדולה, לא זכה למדרגת נבואה אלא ברוח הקודש זכה דוד המלך ע"ה למדרגה הגדולה של קול בקול ולא זכה אדם ברוח הקודש במדרגה זו אלא רק הוא לבדו. בכתובים שהם אמורים ברוח הקודש ולא בנבואה נזכר שמו בתוספת יו"ד, לרמוז על תוספת ומעלה שהיה לו לדוד המלך ע"ה ברוח הקודש על כל בעלי רוח הקודש. ועוד נראה לי הטעם שנזכר בכתובים שהם אחר הנביאים בתוספת ומעלה זו של יו"ד, היינו ללמד כי סופו זכה ליתרון גדול ומעלה גדולה יותר ממה שהיה לו בתחילתו ועליו נאמר 'ואם היה ראשיתך מצער אחריתך ישגא מאד'". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il