שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

דיני ממונות בעניין צדקה

undefined

כולל דיינות פסגות

י מרחשון תשע"ה
שאלה
שלום וברכה אני אוסף צדקה לניתוח גידול בראש לאשתי יתכן שאני אקבל יותר כסף ממה שצריך האם אני צריך לעשות רשימה של כל האנשים והארגונים שעוזרים לניתוח, ואם נשאר כסף להתקשר לכולם ולומר להם שנשאר סכום מסוים, ולשאול אותם האם להחזיר לכם. חשבתי על עצה, להתכוון לקחת את כל הכסף שאני מקבלח בהלוואה, ואני אחליט בסוף, כסף של מי אני רוצה לזכות. למשל אני אחליט שאני מעוניין לזכות בכסף של חברי ראובן, וחברי יהודה, וארגון צדקה רב חסד. ובכסף של חברי שמעון וארגון צדקה רב להושיע אני לא זוכה. ואחזיר את הכסף לשמעון. כך אחסוך להתקשר לכולם ולשאול כל אחד האם הוא מוחל על הכסף. אני אצטרך להתקשר רק לשמעון.
תשובה
שלום וברכה מעיקר הדין הכסף הנותר שלכם ואתם יכולים לעשות בו כרצונכם. אם רצונכם לעשות לפנים משורת הדין עדיף לא לעשות באופן שרירותי אלא באופן הגיוני, כגון להחזיר את הכסף לאחרונים שנתנו או למי שנתן סכום רב וכדומה. פירוט הדברים: בשו"ע חושן משפט סימן רנ"ג סעיף ו' כתב "עני שגבו לו להשלים לו די מחסורו והותיר על מה שצריך המותר שלו" בטעם הדין יש אומרים משום שאי אפשר לצמצם דהיינו אי אפשר לגבות בדיוק את הסכום הדרוש וממילא התורמים תרמו על דעת שאם יהיה עודף הוא ישאר של הנותן (כך כתב התקלין חדתין שקלים ז'. וכעין זה בערוך השולחן רנ"ג סעיף י"ג וכן נראה דעת הרא"ש בתשובותיו כלל ל"ב סעיף ו') ברשב"א בתשובה (חלק ב' סימן נ"ה) נראה שהטעם שכיוון שלא יודעים כמה יצטרך הכל נגבה לצורך המצווה וכבר זכה במעות גם אם בסוף לא יצטרך. לפי דברי הרשב"א יש מקום לומר שאם סכום הגביה היה ידוע מראש צריך להחזיר. לתוספת עיון עיין משניות שקלים פרק ב' משניות ג' וד'. בברכה הרב זרח כהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il