שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים לסעודה ופירות

עניית אמן על נטילת ידיים בין נטילה להמוציא

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א תשרי תשע"ה
שאלה
האם מותר לענות אמן על ברכת נטילת ידיים של אדם אחר בין נטילה להמוציא?
תשובה
לשואל, שלום! מותר לענות. האיסור לשוחח בין נטילת ידים להמוציא הוא כדי שהנטילה תהיה סמוכה ככל האפשר לברכה וכן כדי שלא להסיח את הדעת משמירת הידיים בנקיות, ולכן במילה קצרה שגם קשורה לעניין בוודאי אין הפסק (משנה ברורה סי' קסו סק"ב). לא זו בלבד: מסתבר שגם מותר לענות אמן על ברכות אחרות שאינן קשורות לעניין וכן כל דבר שבקדושה, ואפילו לדברי תורה שאינם חובה יש שהקלו, ואע"פ שאין הלכה כך - במילים ספורות שהן חיוב בוודאי מותר, עיין שם בשער הציון ס"ק ה-ו. וכן פסק בקיצור שולחן ערוך (סי' מא ס"ב), שמותר לענות אמן על ברכה כלשהי ששומע בין הנטילה להמוציא. ועיין גם בתשובת יביע אומר ח"ח או"ח סי' כ, שכתב שאין לענות אמן וכל דבר שבקדושה בין נטילת הידיים לבין הניגוב, מפני שיש אומרים שהניגוב הוא מעשה המצווה שעליו מברכים ואסור להפסיק בין הברכה לבין המצווה שעליה מברכים, אבל אחרי הניגוב בוודאי מותר לענות (עיין שם באות ו בהערה), וכן בספר 'הלכה ברורה' מאת הרב דוד יוסף, ח"ח עמ' שלה (עיין שם, שהביא דעה המחמירה בזה ודחאה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il