שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - למי?

האם עדיף לתרום לאברך כולל שלומד ועובד את המעשרות

undefined

כולל דיינות פסגות

י מרחשון תשע"ה
שאלה
כיום אני תורם לכמה עמותות סכום של בערך 500 שקל בחודש. שאלתי היא. אני יודע בוודאות שאני תורם לעמותות שעושות חייל. ולא עמותות שמרפדים כסאות. אך יחד עם זאת. עד שהכסף מגיע לנזקק הסופי מתקזז ממנו לא קצת. (יתכן שבצדק). אך ברצוני שכל הכסף אותו אני תורם יגיע ליעודו הסופי. בלי שיקוזז ממנו כלום. 1. האם לא כדי פשוט להעביר מדי חודש בחודשו. את הכסף ישירות לאברך תורה שלומד בכולל. ומחזיק משק בית. (בקושי רב). 2. האם ניתן להעביר את הכסף להורים שזקוקים לו שגם כן האבא הוא אברך שלומד בכולל יום יום. ומחזיק משק בית. (בקושי רב). בברכה.
תשובה
שלום וברכה מעיקר הדין הכסף הנותר שלכם ואתם יכולים לעשות בו כרצונכם. אם רצונכם לעשות לפנים משורת הדין עדיף לא לעשות באופן שרירותי אלא באופן הגיוני, כגון להחזיר את הכסף לאחרונים שנתנו או למי שנתן סכום רב וכדומה. פירוט הדברים: בשו"ע חושן משפט סימן רנ"ג סעיף ו' כתב "עני שגבו לו להשלים לו די מחסורו והותיר על מה שצריך המותר שלו" בטעם הדין יש אומרים משום שאי אפשר לצמצם דהיינו אי אפשר לגבות בדיוק את הסכום הדרוש וממילא התורמים תרמו על דעת שאם יהיה עודף הוא ישאר של הנותן (כך כתב התקלין חדתין שקלים ז'. וכעין זה בערוך השולחן רנ"ג סעיף י"ג וכן נראה דעת הרא"ש בתשובותיו כלל ל"ב סעיף ו') ברשב"א בתשובה (חלק ב' סימן נ"ה) נראה שהטעם שכיוון שלא יודעים כמה יצטרך הכל נגבה לצורך המצווה וכבר זכה במעות גם אם בסוף לא יצטרך. לפי דברי הרשב"א יש מקום לומר שאם סכום הגביה היה ידוע מראש צריך להחזיר. לתוספת עיון עיין משניות שקלים פרק ב' משניות ג' וד'. בברכה הרב זרח כהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il