שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עשרת ימי תשובה

מפטיר בשבת שובה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב תשרי תשע"ה
שאלה
שלום רב מיהו שליח ציבור ראוי לקרוא את מפטיר בשבת שובה? אשמח לקבל הפניה למקורות.
תשובה
לשואל, שלום! ראשית אציין שבהלכות בית הכנסת יש לנהוג על פי הכרעת רב המקום ותו לא, ואני עונה לשם הרחבת הידע או למקום שאין בו רב. ב'מטה אפרים' (סי' תרב סעיף מ) כתב שיש לקרוא להפטרה זו "איש חשוב", וכנראה הטעם לכך הוא שהקריאה "שובה ישראל" היא כעין תוכחה לציבור, שראוי שתיאמר על ידי אחד מזקני העדה, כשם שבתענית בוחרים את זקן העיר לומר דברי כיבושין (תענית פ"ב מ"א). על פי זה נהגו בקהילות שונות שרב המקום קורא הפטרה זו. אך בספר קדום יותר, 'מטה משה' (מאת רבי משה מת, תלמיד המהרש"ל, סימן תתלג), נאמר רק ש"נוהגים שאין נער אומר אותה הפטרה" (וכן במשנה ברורה סי' תרב סקי"א), והכוונה לילד קטן שאינו בר מצווה (כך הבינו המגן אברהם סי' רפב סקי"ב ומשנה ברורה שם סקכ"ג, וכן בשערי אפרים סי' ט ס"ג), אבל מי שהגיע למצוות ראוי לקרוא הפטרה זו (שו"ת יד אפרים סי' יג; אך בסידור היעב"ץ דף שלו: "ואין מניחין לנער להפטיר בה אם לא במנין שכולן נערים" מבואר שהבין שגם נער שהגיע למצוות לא יפטיר). ואם זוהי שבת בר המצווה שלו - יש לו זכות קדימה על פני תלמיד חכם (יד אפרים, שם). כמו כן, כשיש בדבר צורך מפני דרכי שלום מותר שהקטן יהיה מפטיר בכל הפטרה חוץ מפרשת זכור ופרה (כך מתבאר בשערי אפרים הנ"ל).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il