שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

מותר לנפח בלונים בשבת?

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ב תשרי תשע"ה
שאלה
האם מותר לנפח בלונים בשבת?
תשובה
בשו"ת אור לציון (חלק ב פרק מב - דיני משחקים בשבת אות ד') כתב "אין לנפח כל סוג של כדור או בלון בשבת". אולם בשו"ת באר משה ח"ב (סי' כ') העלה להקל לנפח בלון בשבת,. וגם בספר שמירת שבת כהלכתה ח"א (פרק טז ס"ח) כתב שמותר לנפח כדורים בשבת, שאין הדרך לקושרם, והאויר נשמר בהם ע"י פקק מיוחד, או ע"י גומי וכדו'. שהרי אין בו טורח ואין בו אומנות וידע מקצועי. בספר אורחות שבת (פרק ח' סעיף ס"ט) הוסיף שאין לנפח בלון גומי בשבת בפעם הראשונה, ואם כבר ניפחו אותו פעם אחת מערב שבת, אם הרגילות לסגור את הבלון בגומי מותר, ואם הרגילות היא לקשור את הבלון, אין לנפחו מחשש שמא יקשור". כאמור גם המתירים כתבו שהסגירה תיעשה ע"י גומיה כדי שהקשירה תהיה ניתנת להסרה ולא מונחת באופן קבוע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il