שאל את הרב

  • הלכה
  • סעודה

אכילה ושתייה מאותם כלים

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב תשרי תשע"ה
שאלה
האם מותר למספר אנשים לשתות מאותה כוס / בקבוק או לאכול מאותם כלים וסכו"ם?
תשובה
בהלכות מוסר ודרך ארץ בסעודה (שו"ע סימן ק"ע סע' ט"ז) נפסק "לא ישתה מהכוס ויתן לחבירו, מפני סכנת נפשות." ובאר המשנה ברורה ב משנה ברורה (ס"ק לז) אולי לחבירו מאוס לשתות ממה ששייר זה שיתכו שנתערב במשקה הרוק מפיו של הראשון, ואם ישתה יחלה, ובסוף דבריו ציין שמועיל קינוח מקום הנחת הפה או במים כששופך מהם מעט דרך אותו מקום ששתה משם חבירו. מכלל הדברים הללו למדנו שאין זה מנומס ואינו בכלל דרך ארץ .