שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מותר ללמוד בלילה?

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב תשרי תשע"ה
שאלה
האם מותר ללמוד בערב, גם לפני חצות הלילה וגם לאחר חצות הלילה, את ספר הכוזרי וספרים נוספים, ולשמוע עליהם שיעורים?
תשובה
חשיבות גדולה יש ללמוד תורה בלילה (שו"ע סי' רל"ח ובמשנ"ב שם) ועל כן ניתן ללמוד בלילה את כל הספרים ואף לשמוע עליהם שיעורים. [לגבי לימוד תנ"ך בלילה - מובא בשער הציון (סימן רלח ס"ק א') שבבאר היטב כתב שאין לקרוא מקרא בלילה, ובפרי מגדים משמע שיכול לקרוא מקרא. ומסכם השער הציון "ונראה דאפילו להמחמירין לית בזה אסורא, אלא שלכתחלה יותר טוב ללמוד מקרא ביום". הנוהגים על פי האר"י מחמירים לגבי לימוד מקרא בלילה אך גם לדעתם לימוד עם פירוש מותר.]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il