שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

קניות בשנת אבל

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ח תשרי תשע"ה
שאלה
מה הן ההגבלות בקניית בגדים בשנת אבל? האם מותר לקנות פלאפון בשנת אבל?
תשובה
כאשר אב או אם נפטרים נחשבים ילדיהם כאבלים עד י"ב חודש מפני כבודם. בזמן זה שעסוק באבל הוריו, אסור האבל בדברים המביאים לשמחה. אך קניות שיש בהם צורך אמיתי מותר אף לדעות המחמירות בתוך י"ב חודש. ע"כ אם יש צורך בפלאפון חדש מותר לקנותו בזמן זה. בקניית ולבישת בגדים חדשים אף ללא צורך, קיים שוני בין מנהגי האשכנזים לספרדים: יש מהפוסקים הספרדים שכתבו שהעיקר הוא שמותר ללבוש את כל סוגי הבגדים לאחר השבעה למעט בגד חדש ולבן אותו מותר ללבוש רק כאשר יגיע אחד משלשת הרגלים ובתנאי שעברו 30 יום (ילקוט יוסף), לשיטתם מותר לקנות פלאפון חדש אף ללא צורך מסוים. לעומת זאת, הרמ"א והפוסקים האשכנזים כתבו שהמנהג להימנע מקנייה של בגדים חשובים שאין הכרח לקנותם כל י"ב חודש (אך מכנסיים ובגדים פשוטים מותר) . אמנם, מי שבלו בגדיו או שמעוניין לקנות בגד חדש לחג או אשה שמרגישה שאין לה מה ללבוש יכול לקנות ('גשר החיים', 'מעולם ועד עולם'). ה'ערוך השולחן' כתב אפשרות לקנות בגד שאינו הכרחי, וזאת ע"י שאדם אחר ילבש את הבגד החדש קודם לבעלים זמן מה וכך יהיה מותר אף לקנות בגדים חדשים וללבשם. בשורות טובות, הרב אברהם רוזנברג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il