שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עולם הבא ותחיית המתים

קיום מצוות לאחר המוות - המשך 2

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ד תשרי תשע"ה
שאלה
אני לא נכנס לדיון אם הוא המשיח אני שואל האם לפי"ז הוא יכול להיות המשיח. ?
תשובה
הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם (פרק י"א) כותב מספר תיאורים על מלך המשיח: המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות בית דויד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נדחי ישראל...אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח, צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחייה מתים, וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים; אין הדבר כן...ואם יעמוד מלך מבית דויד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדויד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, ויילחם מלחמות ה'--הרי זה בחזקת שהוא משיח: אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל--הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג--בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דויד השלמים הכשרים שמתו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il