שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

שימוש אחר בזכותי

undefined

כולל דיינות בית אל

ל תשרי תשע"ה
שאלה
יש לנו בבית חיבור לחברת כבלים מסויימת. החבור מקנה לנו אפשרות לראות את סרטי החברה וכד’ גם דרך המחשב ע"י סיסמא שנתנו לנו. האם אני אדם שלא רואה יכול לתת לאדם אחר את הסיסמא כדי שהוא יהנה? כל עוד הוא לא עושה שימוש מסחרי וכד? בתקנון היה כתוב : הגלישה ו/או השימוש באתר,בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של yes ו/או של צד ג’ אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות התקשורת. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה. מה הכלל המנחה במקרים כאלו ודומים?
תשובה
הנושא של בעלות החברה על השידור שלה הוא חלק מהנושא הכללי של זכויות יוצרים בהלכה. כלומר האם יש לאדם בעלות על דבר שאיננו ממשי, אך כולם מבינים שהוא נוצר מכוח זה שיצר אותו. יש מגדולי הפוסקים שכתבו שאין מושג של זכויות יוצרים לפי ההלכה, ואין לאדם בעלות על מושג מופשט שכזה. וכן דעת הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, אלא שהוא על כל פנים מחייב את המשתמש בדבר שיש עליו זכויות יוצרים בתשלום דמי הנאה עבור השימוש, על אף שאין גזל בעצם השימוש [דין תשלום ההנאה מתפרט לכמה מקרים ולא נביא כאן את הפירוט]. אך דעת רוב הפוסקים [למשל אגרות משה או"ח ח"ד, מ', משנה הלכות ח"י, רע"ט] וכן נהוג להורות בבתי הדין [עיין למשל פסקי דין ירושלים דיני ממונות י"ב עמ' ק"ט והלאה] שיש בעלות על זכויות יוצרים ואסור להעתיק או להשתמש באופן שהיצרן אוסר. ולכן גם בנידון שלנו, לפי דעת רוב הפוסקים יש לחברת הכבלים בעלות על התכנים שהיא משדרת, ובכוחה לאסור להשתמש באופנים אלה ואחרים. וכיוון שהיא אוסרת בפירוש להעביר את השידור לאחר – אסור לעשות כן. והגם שבשאלה צוין שהמנוי עצמו לא משתמש באפשרות הקליטה במחשב נראה שאין בכך כדי להתיר שהרי ההקפדה של החברה היא על כך שלא יהיו לקוחות פוטנציאליים שהיו יכולים להיות מנויים גם הם ועקב כך שלוקחים את אפשרות השימוש מהחבר הם לא יחתמו על מנוי משלהם. ולכן על אף שהמנוי לא משתמש דרך המחשב, מכל מקום כל זמן שהוא משלם החברה מרוויחה ממנו, ואין לה חיסכון בכך שהוא לא משתמש דרך המחשב. ולעומת זאת החברה תפסיד את האפשרות שחבר יחתום גם הוא על מנוי, ולכן ודאי שיש כאן הקפדה מצד החברה, וממילא יש איסור גזל. הטוב ביותר בכל שאלה מן הסוג הזה שמתעוררת בנושאים כאלה הוא להתקשר לחברה ולשאול בפירוש את נציגי השירות האם החברה מתירה את השימוש או לא. הרב יהודה רוט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il